Migrantkrisen: Aftalen med Tyrkiet gør ingen forskel

Daglige ankomster til Grækenland. Kilde: UNHCR

Daglige ankomster til Grækenland. Kilde: UNHCR

Af Uffe Gardel

UffeGrækenland: Det er nu en måned siden at EU indgik en aftale med Tyrkiet om krisen; tyrkerne fik nogle penge, og til gengæld skulle de prøve at forhindre migranterne i at sejle til Grækenland.

Det er ikke lykkedes. Der er stort set intet sket.

Billedet ovenfor viser antallet af migranter som ankommer til Grækenland; tallene er indsamlet af FNs Flygtningehøjkommissariat, UNHCR. Kurven viser udviklingen dag for dag, og søjlerne viser ugegennemsnit. Som man kan se, ankom der i den sidste uge før aftalen med Tyrkiet ca. 3.400 migranter pr. dag. Og nu er vi så nede på små 3.000 pr. dag. Det kan ikke kaldes en mærkbar udvikling, og UNHCR skriver da også selv at aftalen ”ikke har medført noget signifikant fald i tilstrømningen”.

Bevares, der kommer betydeligt færre end i oktober, men vel ikke flere end vintervejret kan forklare. Og der kommer rigtig mange: 3.000 pr. dag svarer i runde tal til en million mennesker pr. år.

Spørgsmålet er selvfølgelig hvor mange af dem, der faktisk slipper ind i EU. Den seneste måned har flere lande på Balkan-ruten indført kontroller, så man kun slipper visse migranter igennem; mest markant ser vi det i Makedonien, som i hvert fald siger at man kun vil lukke syrere, irakere og afghanere ind. Men det er naturligvis ikke til at sige hvor effektiv makedonernes kontrol er.

Derfor kan det være af interesse at se på strømmen igennem Serbien. Også det laver UNHCR tal for, som dog kun offentliggøres lejlighedsvis. De seneste tal er for dagene 23.-27. december, og de viser at der i løbet af disse fem dage ankom næsten 17.000 migranter til landet fra Makedonien, plus godt 500 fra Bulgarien. Det svarer til næsten 3.400 pr. dag, og det tyder jo ikke på at makedonerne sorterer særlig mange fra.

Der er med andre ord ikke sket noget som helst, bortset fra at flere og flere omkommer undervejs, måske på grund af det hårde vintervejr. Inden for de sidste seks uger er der druknet 180 mennesker, fortæller UNHCR, hvilket er en fjerdedel af det samlede antal druknede siden årsskiftet. Så rejsen til Europa er blevet meget farligere på det seneste. Men det afholder ikke migranterne.

Share This