Migrantkrisen: 5.651 flygtninge ud af 160.000 omfordelt

 Illustrationsfoto- Voice of America

Illustrationsfoto- Voice of America

Migrantkrisen: Kun 5.651 flygtninge er indtil videre omfordelt mellem EU`s medlemslande. Omfordeling af 160.000 flygtninge fra Grækenland og Italien blev vedtaget i september sidste år, men har altså indtil videre ikke vist sig at være særlig effektiv.

Omfordeling af flygninge via de såkaldte flygtningekvoter blev vedtaget ved en flertalsbeslutning, hvor Ungarn, Tjekkiet, slovakiet og Rumænien stemte i mod kvoterne. Slovakiet og Ungarn har efterfølgende anlagt en sag ved Den Europæiske Domstol, som forventes til at blive afgjort senest ved udgangen af året.

En rapport fra Europa Kommissionen viser dog, at der i september blev omfordelt hele 1.202 personer. ota

Share This