Mangel på interesse præger lokalvalg i Bulgarien

Lokalvalg i Bulgarien søndag  Foto: Sofia Katrine Svensson

Lokalvalg i Bulgarien søndag Foto: Sofia Katrine Svensson

Kun 45 procent af de bulgarske vælgere valgte søndag at deltage i landets lokalvalg 

Af Sofia Katrine Svensson

Bulgarien: Bulgarien afholdte søndag første runde af landets lokalvalg, og en afstemning om, hvorvidt landet skal indføre elektronisk afstemning. Den siddende centrum- højre regering, ledet af Bojko Borisov fra det konservative parti GERB fik, som forventet, et godt valg, med det højeste antal stemmer, på omkring 34,5 procent. Borisov genopstiller til præsidentvalget i 2016, og ønsker derfor et stort flertal som grundlag. GERB er i koalition med det centrum-højre parti Reformblokken, partiet Den Patriotiske Front og Alternativet for Bulgarsk genkomst.

Borisov har udtalt mandag, at han ønsker at forbedre fordelingen og brug af EU- midler, både til at håndtere landets interne udvikling, men også i forhold til flygtningekrisen.

Bulgarien er ikke i Schengen, og har derfor ikke modtaget EU- midler til at håndtere de mange flygtninge, men har foreløbigt håndteret krisen godt med etablering af teltlejre og hjælp. Regeringen håber at bruge den gode historie til at nærme sig optagelse i Schengen.

Den store andel af korruption i landet har Borisov endnu ikke kommenteret. Mange af de modtagne EU- midler ender i de forkerte lommer pga. netop korruption. I Europas fattigste land med en høj grad af braindrain og 45% ungdomsarbejdsløshed, må man klare sig så godt man kan.

Der var i går en valgdeltagelse på under 45 procent, og allerede i løbet af morgenen havde den centrale valgkommission fået mange klager over steder, som ikke overholdt lovene, f.eks. ved at læse folks identitetskort op i valglokalet, dårlig indretning af valglokaler, manglende udlevering af kvitteringer for at have stemt, manglende navne på vælgerlisterne og generelt manglende kendskab til procedurerne.

De valgtilforordnede havde kun haft to korte møder om procedurer, og virkede på valgdagen som om de kun var der for at indkassere de 25 Euro, de fik i løn i stedet for at være interesseret i et fair valg.

Desuden var mange af vælgerne forvirret over afstemningen, da den offentlige oplysning har været mangelfuld og der heller ikke var nok oplysninger på valgstederne.

Afstemningen om elektronisk afstemning fik også en lav vælgerdeltagelse (35%), og resultatet på 70% for, vil derfor ikke blive godkendt, så regeringen skal selv tage beslutningen. Flere steder sad observatører fra partierne og direkte instruerede vælgerne i, ikke at stemme ved afstemningen.

Andre steder fik vælgerne slet ikke udleveret en stemmeseddel til dette, eller spurgt. Onde tunger siger, at især de store partier ikke har været interesseret i at indføre elektronisk afstemning, da det teoretisk set gør det sværere at købe stemmer, som ellers er udbredt.

Ved valget i går var der således mange eksempler på køb af stemmer,  især i de fattigste dele af landet, hvor prisen for en stemme kan være helt op til 300 Euro, som svarer til en månedsløn i Bulgarien, hvor ca 20 procent af befolkningen lever på den bulgarske fattigdomsgrænse.

At afholde en afstemning om elektronisk afstemning kan virke mærkeligt, da 40 procent af bulgarerne enten ikke har adgang til internet eller ikke kan bruge en computer.

Den  centrale valgkommissions hjemmeside var desuden nede en stor del af dagen i går, sandsynligvis pga af et hackerforsøg, hvilket viser, hvor usikkert systemet er. Vælgerne kunne derfor ikke gå ind på kommissionens side og se, hvor man skulle stemme, som ellers var blevet lovet.

Som billedet generelt er på Balkan, er den bulgarske befolkning trætte af valg og korrupte politikere.

Som en repræsentant fra EU-parlamentet sagde, så har befolkningen efter 500 års ottomansk undertrykkelse og 50 års kommunistisk styre ingen motivation til at ændre på noget, og de få, der har et drive er korrupte, så mafiaen styrer landet sammen med gammelkommunisterne, med samme metoder.

Share This