Manfred Weber besøger Viktor Orbán

Bilboards med Jean-Claude Juncker og Soros var ved Webers vej fra Budapest lufthavn overklistret med andre plakater Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Ungarn: Tirsdag var formanden for Europaparlamentets kristelig-demokratiske gruppe (EPP) på besøg i Budapest, og der herskede fra start ikke tvivl om, hvad der stod øverst på dagsordenen, da Weber mødtes med Viktor Orbán. 13 partier i EPP-gruppen har rejst spørgsmålet om Fidesz’ fortsatte medlemskab af EPP gruppen, nok til at emnet skal tages op. Sagen afgøres måske på et EPP-møde 20. marts, måske først i april. Efter sine møder med Orbán erklærede Weber at de havde været ”konstruktive”, men ikke alle problemer er løst, frem for alt spørgsmål med relation til Det Centraleuropæiske Universitets (CER) fremtid og den anti-EU-kampagne, som regeringen i Budapest har iværksat og med hårde angreb på den nuværende Kommissionsformand Jean-Claude Juncker.

Om CER kan der måske findes et kompromis, sådan at der stadig kan undervises og forskes i Budapest og udformes læseplaner der er acceptable, og plakaterne med angreb mod EU bliver formentlig inden længe erstattet af plakater, der går på familiepolitikken. Plakaterne med Juncker og Soros skulle, erklærer minister for kommunikation, Zoltan Kovacz, alligevel være fjernet og erstattet af andre.

Orbán erklærede efter møderne, at han havde noteret sig Werners ”fornuftige” synspunkter på immigration, og at Fidesz derfor vil støtte Werner’s kandidatur som formand for Kommissionen. Orbán vil stå fast på en hård linje i immigrations -og flygtningespørgsmål og vil ufravigeligt holde fast i visionen om et kristent Europa.

Weber har det ikke let for tiden. Han skal gerne have opbakning fra EPP-gruppen, når det gælder støtte til hans formandskandidatur, og EPP skal helst ikke fremstå for splittet, når det gælder spørgsmålet om Fidesz’ medlemskab af EPP. I et interview til det polske ”Gazeta Wyborcza” få dage inden afrejsen til Budapest anslog han den hårde tone. EPP er et pro-EU parti og fastholder de liberale værdier om domstolenes uafhængighed og mediefrihed. De der opildner ”anti-europæiske holdninger, må tage konsekvensen.

I interviewet opfordrede han også Polen og Rumænien til at standse deres illiberale politik. Som kommende kommissionsformand vil Werner anbefale mere enkle procedurer for at straffe medlemslande, der bryder med EU’s principper, fx gennem EU-domstolen.

Om Orbáns ”indrømmelser” vil være nok for flertallet i EPP, bliver vi klogere på efter 20. marts. Orbán selv forbereder sig tilsyndeladende på, at medlemskabet af EPP kan være slut. Han har i hvert fald været til drøftelser i Warszawa med Lov og Retfærdighedspartiet om mulige alternativer til medlemskab af EPP, fx at reaktivere gruppen Europæiske Konservative og Reformatorer, der tidligere inkluderede de britiske konservative. Iflg. ”Politico” har der også været følere til Marine Le Pen og gruppen ”Folkets og Frihedens Europa”.

Share This