Kroatien og Polen drømmer om “Projektet de tre have”

Kroatiens flag Foto: Petr Hubik

Kroatiens flag Foto: Petr Hubik

 

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Kroatien/Polen: Kroatien og Polen har begge fået højre-nationale regeringer og præsidenter, og det har afspejlet sig både indenrigspolitik i form af det illiberale demokrati og udenrigspolitisk i form af en ny linje i forhold til tidligere regeringer.

Polske højre-nationale  er fascineret af tanken om et “imperium” strækkende sig fra Østersøen til Sortehavet eller måske snarere fra Østersøen via Adriaterhavet til Sortehavet og med Polen som den centrale aktør, også kaldt projektet “de tre have”. Sortehavsprojektet skaber minder om middelalederens polsk-litauiske imperium og Pilsudski´s tanker i mellemkrigsperioden.

Emnet var på dagsordenen, da Polens præsident Andrzej Duda for nogle måneder siden mødtes med sin kroatiske kollega Kolina Grabar-Kitrovic. Kroatien ønsker at vende sig mod nord, væk fra Balkan og længere op i Centraleuropa, Polen mod syd, vaek fra tysk og russisk dominans. Men Kroatien er ikke som Polen anti-EU og anti-tysk og heller ikke særlig antirussisk, skriver det polske “Polityka”. De fleste kroatere frygter ikke Rusland og ser projektet med de tre have mest af alt som en satsning på mere samhandel og udvikling af infrastruktur, fx energisamarbejde.

Og udmeldingerne fra Warszawa er dog forskellige, udenrigsminister Waczszykowski taler også om et nært samarbejde med Rumænien og Tyrkiet, og andre fra Lov og Retfærdighedspartiet om et “Karpater-Europa”. Kort sagt, begge lande bevæger blikket i nord-syd-retning, men på forskellig vis, dvs. de tre-have projektet lever, men ikke i bedste velgående. ota

Share This