Korruption er en af EU`s største udfordringer

Illustrationsfoto: Wikimedia

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

EU: EU bør være endnu mere opmærksom på problemet korruption. Det var ét af budskaberne fra en konference for nylig afholdt i Budapest og arrangeret af Transparency International (TI).

Korruption i medlemslandene har alvorlige virkninger for EU’s finanser, men myndighederne reagerer desværre alt for ofte for langsomt for at kunne komme misbruget til livs. Iflg. EU’s særlige anti-korruptionsenhed (OLAF) kostede misbruget alene i 2015 EU omkring 3.2 mia. euro.

Også Ungarn har modtaget store beløb fra EU, over 90 pct. af de offentlige investeringsprojekter er finansieret via EU-midler. Alene derfor vil Orbán ikke forlade EU. En mulighed, lød det fra József Péter Martin, TI’s chef i Ungarn, er at få oprettet en særlig EU-anklagemyndighed for bekæmpelse af korruption. En sådan enhed kunne med fordel overtage opgaver fra OLAF. Kun 16 EU-lande har dog vist interesse for den idé.

Gábor Zupkó, leder af EU-kommissionens kontor i Budapest, betegnede i sin tale korruptionen som ”en af de største samfundsmæssige udfordringer i vor tid”. Den er skadelig for både EU’s medlemslande og for EU selv, da korruption svækker den økonomiske vækst og underminerer borgernes tillid til de offentlige institutioner. Antikorruptionslove er én ting, vigtigst er implementeringen. Den kniber det alvorligt med, mener han.

Meget bekymrende er ifølge Transparency International den stærkt voksende korruption på tværs af landegrænserne. Organisationens seneste oversigt har ligeledes afsløret voksende korruption i rigtig mange lande, også EU-lande. Heriblandt Ungarn og Tjekkiet som har fået en ringere placering på rangstigen over korruption i godt 170 lande.

Share This