Ad

Kontroversiel forsvarsminister vil styrke polakkernes patriotisme og nationale identitet

Antoni Macierewicz her i 2009 Foto- Archiwum Kancelarii Prezydenta RP

Antoni Macierewicz her i 2009 Foto- Archiwum Kancelarii Prezydenta RP

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Oprettelsen af Polens nye og meget omtalte territorialforsvar (”Wojsk Obrony Territorianej”) er godt i gang, men endnu ikke afsluttet. Kravet om et udvidet territorialforsvar kom ”spontant” som et krav nede fra og støttet af Lov og Retfærdighedspartiet, men oppositionen, i særdeleshed det tidligere regeringsparti, Borgerplatformen, er stærkt skeptisk over for planen.

De tre første brigader er blevet er blevet oprettet sidste år og tre nye oprettes i 2017. Sammenlagt vil territorialforsvaret sammen med andre initiativer betyde en vækst i Polens samlede væbnede styrker på 125.000-130.000 soldater og frem til 2019 på 150.000. Territorialforsvaret alene skal efter planen i 2019 nå op på 50.000 og sammenlagt 17 brigader. Ansvarlig for planernes opfyldelse er Wieslaw Kukula, tidligere leder af en legendarisk militærenhed i Lublin og med stor erfaring fra flere militære missioner i udlandet.

Planerne blev nærmere omtalt af Polens kontroversielle forsvarsminister Antoni Macierewicz på en konference for nylig under overskriften ”Et år med nye opgaver” (”Rok nowych zadan”). Territoralforsvaret, erklærede han, skal udstyres med de mest moderne våben produceret i Polen selv, i særdeleshed fra den polske våbenproducent-gruppe ”Polska Grupa Zbrojeniowa”. Og det er bestemt ikke småpenge, vi taler om, fx 1300 stk. raketter og 420 antiluftskyts (rakettypen ”Piorum”) til en samlet pris på 932 mio. zloty eller godt over 1 mia. danske kroner, og dertil gasmasker og beskyttelsesdragter til en pris på 273 mio. zloty, omkring 400 mio. danske kr.

Efter planen skal det nye polske territorialforsvar have bedre udstyr end i hvilket som helst andet NATO-land. I et længere interview i ugebladet ”do Rzeczy” udtaler Macierewicz sig nærmere om bevæggrundene for at ofre så mange penge på territorialforsvaret og på forsvaret generelt. Macierewicz taler om en stigning op til, ikke som nu 2 pct. men helt op til 3 pct. af landets BNP!

Det overordnede mål er, siger han, at styrke patriotismen og den polske nationale identitet. Udenrigs – og sikkerhedspolitikken skal satse på ”Sortehavsprojektet”, den gamle drøm om et polsk præget ”øst-imperium” fra Østersøen helt ned til Sortehavet. Forsvaret var under tidligere regeringer for professionaliseret og alt for langt fra folket, fortsætter han.

Derfor har Macierewicz udrenset i militæret og fyret højtstående militærfolk. For mange i militæret har haft baggrund i det gamle kommunistiske system. Territorialforsvaret er kendt tidligere i Polens historie, fx under 2. verdenskrig i forbindelse med hjemmearméen. Polen i dag er udsat for stigende trusler, frem for alt fra Rusland, men også indre fjender er på spil, siger han, ”pacifister” og de kræfter, der mener at Ruslands Vladimir Putin er til at forhandle med. Fjendtlige kræfter har en ”skræk for sandheden” og støtter sig til ”løgne”, fx når det gælder årsagerne til flykatastrofen i april 2010 ved Smolensk, hvor Lech Kaczynski, hans kone og over 90 andre omkom.

Til ”Polens fjender” hører Lech Walesa, som Macierewicz betragter som tidligere ”agent” for den kommunistiske sikkerhedstjeneste. Regeringen skal bekæmpe al slags ”propaganda”, det være sig ude fra eller inde fra. Macierewicz taler i interviewet positivt om præsident Andrzej Duda, der er øverstkommanderende for de væbnede styrker, men bøjer sig for, at stort set alle beslutninger tages i forsvarsministeriet.

Militær træning og opdragelse skal ske tidligt, siger forsvarsministeren. Den skal styrke ungdommen fysisk og psykisk og være en integreret del af unges opvækst, en del af opdragelsen. Det vil medføre lettere adgang for mange polakker til våben efter endt militær optræning.

Polen har fået en særdeles aktivistisk og ”patriotisk” forsvarsminister. Ikke mærkeligt, at han vækker opsigt – og bekymring.