Konflikten mellem Polen og EU optrappes

 Foto: Olek Remesz

Foto: Olek Remesz

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Hvis der ikke senest 23. maj sker væsentlige fremskridt i spørgsmålet om den polske forfatningsdomstol vil viceformanden for Kommissionen, Frans Timmerman, fremsende en såkaldt ”opinion” til den polske regeringschef, Beata Szydlo, hvori der stilles krav om forandringer i de allerede vedtagne love om den polske forfatningsdomstol.

Indtil nu har den polske regering været underkastet ”monitorering”, har måttet forklare sig og stå skoleret over for Kommissionen. Så selve det at der udstedes en ”opinion” er en optrapning af konflikten mellem Bruxelles og Warszawa. Forud har Timmerman iflg. polsk presse haft en 40 minutter lang telefonsamtale med Szydlo, tilsyneladende uden resultat.

Den polske regering har erklæret sig villig til at droppe lovkravet, om at afgørelser fra forfatningsdomstolen skal kræve 2/3 flertal, men det er ikke nok. Partierne i opposition, Borgerplatformen, ”Nowoczesna” og Bondepartiet, har erklæret sig villige til forhandling med Lov og Retfærdighedspartiet om at nå et kompromis, give regeringen ”en sidste chance”, som det hedder. Men regeringen påstår, at oppositionen er uvillig til at bøje sig overhovedet. Og den kræver også længere tid.

Kontakten mellem Warszawa og Bruxelles synes at være helt ophørt, men EU er tvunget til at handle hurtigt. I juli kommer paven på besøg i Polen, og der skal afholdes NATO-topmøde i Warszawa, så i de uger ,og formentlig også efter, vil det det ikke muligt at behandle sagen om forfatningsdomstolen eller andre sager, fx den ny polske medielovgivning.

Regeringen i Warszawa kan vælge at ignorere sagen, for sanktioner i henhold til Lissabon-traktatens paragraf 7 (fratagelse af stemmeret) kræver enighed mellem alle andre 27 EU-lande, og det er usandsynligt. Under alle omstændigheder vil Ungarn, givetvis også andre lande, være imod.

Share This