Kazachstan og SCO formandskabet

Den kasakhiske by Almaty Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Kazachstan: I juli overtog Kazachstan formandskabet for SCO, Shanghai Organisationen for Samarbejde. Målet, siges det, er at bevæge organisationen længere i retning af en praktisk og effektiv platform for udvidet samhandel og for øget sikkerhed. SCO skal være helt i front, når det gælder emner som klima og digitalisering. Udspillet støttes af SCO’s generalsekretær Zhang Ming.

Der er allerede planlagt over 80 forskellige møder og events. SCOs blev i 2001 etableret af Kina, Rusland, Kazachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadjikistan. SCO afløste “Shanghai 5” organisationen (oprettet i 1996). På SCO topmødet 4. juli  i år deltog desuden Indien, Pakistan og Iran, der alle er SCO observatør lande.

I bestræbelserne for at få flere kinesiske investeringer besøgte Kazachstan’s industriminister Marat Karabaev Beijing lige  omkring topmødet i juli. Under hans besøg deltog 150 kinesiske virksomheder i et fælles investeringsseminar. Kina har mange store investeringer i SCO landene, fx anlæg af to nye vandværker i Usbekistan og investeringer i en omlægning af Usbekistans landbrug.

SCO hører geografisk til verdens største regionale sammenslutninger og står for godt 20 pct. af verdens bruttonationalprodukt (BNP). USA ansøgte om observatør status i 2005, men ønsket herom blev afvist. Siden har USA (og EU) betragtet SCO som en fjendtlig, underforstået kinesisk og russisk domineret organisation. Tyrkiet overvejede i en periode helt at opgive ansøgningen om EU medlemskab og i ansøge om fuldt medlem af SCO. Tyrkiet og en hel del andre lande, bla. Hviderusland er SCO dialog-partnere.

Share This