Kaczynski: ingen tyske tropper på polsk jord

Kaczinsky

Jaroslaw Kaczinsky Foto: Ota Tiefenböck

Ukraine: Den russiske annektering af Krim og urolighederne i Østukraine har bragt nye emner på den sikkerhedspolitiske dagsorden, skriver den polske avis Gazeta Wyborcza.

Den polske udenrigsminister Radoslaw Sikorski mener, at det kan komme på tale at bringe en NATO-pancerbrigade på 10.000 mand til Polen for at imødegå den forstærkede russiske trussel. Spørgsmålet er blot, hvilken nationalitet soldaterne skal have? Og her kommer der forskellige udmeldinger.

Jaroslaw Kaczynski, der som ministerpræsident i midten af 00’erne førte en regulær ”kartoffelkrig” mod Merkel’s Tyskland, har åbenlyst modsat sig tilstedeværelse af tyske tropper på polsk jord. Der skal i hvert fald gå en generation mere, før det kan ske, erklærede han for nylig. Skal der fremmede tropper på polsk jord, fortsætter han, skal det være amerikanske, for dem har russerne mest respekt for.

Udmeldingerne fra Kaczynski og Ret og Retfærdighedspartiet bekommer bestemt ikke den polske regering vel, for her har man lagt stor vægt på tætte politiske forbindelser til netop Merkel’s Tyskland og bestræbt sig for at sætte den politiske dagsorden i EU og NATO i Rusland-politikken. Det sker især gennem en satsning på Weimar-trekanten, det trilaterale sikkerhedspolitiske samarbejde mellem Polen, Tyskland og Frankrig.

Kaczynski og Ret og Retfærdighedspartiet satser stærkt på at genvinde regeringsmagten ved valget i Polen næste år, og meningsmålingerne lige nu peger på, at partiet kan have en chance. sr

Share This