Kaczynski fortsat Polens store mand

Lov og Retfærdighedspartis formand Jaroslaw Kaczynski Foto: Silar

Lov og Retfærdighedspartis formand Jaroslaw Kaczynski Foto: Silar

 Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: På sin kongres forrige weekend genvalgte Lov og Retfærdighedspartiet Jaroslaw Kaczynski som partiformand. Det skete uden modkandidater. Alt andet ville have været intet mindre end en sensation.

For omkring Jaroslaw Kaczynski’s person oplever vi lige nu det, der meget ligner en personkult. Kaczynski er Polens relle leder. De der ikke accepterer det har ingen fremtid i partiet, det gælder fx Marek Jurka, hvis lille parti var en del af højrevalgalliancen op til valget i 2015.

Kongressen var også et signal til præsident Duda om at indordne sig under de krav og de politikker, som Kaczynski og Lov og Retfærdighedspartiet til enhver tid bestemmer sig for. Kort sagt, det spiller en rolle, at Kaczynski har fået så stor magt.

Som mange iagttagere i Polen understreger, skal Polen lægge en strategi for, hvordan situationen efter Brexit skal håndteres og her er det Kaczynski der træffer afgørelserne.

Flere emner trænger sig på. Hvordan kan de negative virkninger for de lande, der er uden for euroen, minimeres? Hvordan kan Storbritanniens forhandlinger med EU om en ny aftale fremmes mest muligt? Hvordan og hvor hurtigt skal de nye ”gode forandringer” (”dobra szmiana”) gennemføres hjemme i Polen? Hvilke ministre og enkeltpersoner skal indtage nøgleposterne?

Det er ganske sikkert, at Mateusz Morawiecki bliver nøglepersonen i den polske regering, når det gælder fastlæggelsen af linjen i den økonomiske politik.

Oppositionen hjemme i Polen tager Jaroslaw Kaczynski ikke særlig højtideligt. Sværere for Kaczynski er reaktionerne fra EU og USA.

Share This