Jeg er ikke betalt af Putin, ønsker blot mere kritiske medier og mere nuanceret debat

Kreml Foto: Dreamstime

Kreml Foto: Dreamstime

Af Ota Tiefenböck

OTaBLOG: For et halvt år siden fik jeg en sms fra en unavngiven dansk journalist. Personen refererede til en artikel, jeg havde skrevet og mente, at jeg sikkert var betalt af Putin. Min forbrydelse var, at jeg tillod mig at afvige fra den mainstream, der præger danske og vestlige medier og forholdt mig mere kritisk i forhold til problematikken omkring den russiske præsident Vladimir Putin og den trussel, vi angiveligt bliver udsat for fra Ruslands side.

Jeg kommer til at tænke på denne sms nu, hvor NATOs udenrigsministre netop har afholdt et møde for bl.a. at ”lægge en ny og mere aggressiv kurs over for Rusland ” (TV2). Der skal blandt andet udstationeres NATO soldater i Baltikum og Polen, der skal bygges et missilskjold i Polen, altså ud over det, der allerede er i funktion i Rumænien, og NATOs tilstedeværelse i Rumænien og Bulgarien skal styrkes. Rusland aggressive fremfærd truer angiveligt Europa, og NATO er nødt til at forsvare verdensfred og demokratiet.

Danske medier omtaler en række episoder, som bliver brugt som dokumentation for Ruslands aggressive fremfærd, senest Ruslands aggressive og hasarderede overflyvning af et amerikansk krigsskib i Østersøen. Episoden blev gengivet i de fleste danske medier med en klar forargelse over Rusland og blev tolket som et tydeligt tegn på russisk aggression.

Russernes magtmanifestation var utvivlsomt farlig og unødvendig, men hvad handler den egentlig om? Vi har et amerikansk krigsskib, som befinder sig 100 kilometer fra den russiske by Kaliningrad, altså et amerikansk krigsskib, som er ca. 6.000 kilometer hjemmefra og russiske fly, som er omkring 100 kilometer fra russisk territorium. Er det egentlig ikke ganske forståeligt, at russerne markerer deres territorium, vi lever jo i en ganske uciviliseret verden, hvor vi åbenbart har brug for den slags magtdemonstrationer. Russerne kan ikke vide, at det amerikanske krigsskib er der for at forsvare demokratiet og fred, som vi plejer at udlægge alle NATOs aktiviteter. Hvordan vil eksempelvis amerikanerne reagere, hvis et russisk krigsskib dukkede op 100 kilometer fra Boston?

Det er ganske bemærkelsesværdigt, at mere eller mindre alt, hvad russerne foretager sig er aggression og alt hvad NATO foretager sig sikrer fred og demokratiet. Det er dog endnu mere bemærkelsesværdigt, at medierne blot videregiver dette standpunkt uden at stille spørgsmålstegn eller forholde sig kritisk til problematikken.

Kunne det for eksempel tænkes, at den dæmonisering af Rusland, som finder sted i den seneste tid, i enkelte medlemslande kan tjene til at fjerne fokus fra indenrigspolitiske emner eller styrke disse landes regeringer? Kunne det tænkes, at det giver flere bevillinger til de statslige forsvarsbudgetter, ikke mindst USA`s eller NATO`s? Kunne det tænkes, at verdens magtfulde våbenindustri puster til konflikten for at sælge flere våben? Blot at nævne nogle ganske få eksempler.

Den nuværende situation, hvor russerne uanset, hvad de gør, bliver tillagt alle mulige hypotetiske og aggressive hensigter, kombineret med de baltiske landes og Polens russofobi, er ikke kun ved at indtage en farlig karakter, den fjerner også fokus fra det håndgribelige, som i sin tid var grunden til sanktionerne mod Rusland. Den russiske annektering af den ukrainske halvø Krim og russernes aktiviteter i Østukraine. Det er denne russiske agression, vi må forholde os til, koncentrere os om og ikke tillade, at den drukner i hypotetiske russiske angreb på Baltikum eller Polen, som Rusland formentlig aldrig end har overvejet.

Vores verden befinder sig i en farlig udvikling, som desværre ser ud til at fortsætte. Der er mange parter, der kan have en interesse i denne opskruede udvikling. At grave grøfter giver bevillinger, arbejde, vækst, salg, og det er ganske trist, at medierne med deres ukritiske tilgang er med til at intensivere denne udvikling.

Værst står det dog til med den journalist, jeg har indledt min blog med. Den holdning personen repræsenterer, tillader nemlig kun en måde at tænke på og stempler en anden holdning eller blot det at stille spørgsmålstegn, som en fjendtlig indstilling. Sort og hvid tankegang og mentaliteten, enten er du med os eller mod os, er farlig og har ikke nogen plads i et demokratisk samfund.

Så, nej, jeg er ikke betalt af Putin, og har til forskel for den nævnte journalist og andre danske journalister mærket russernes aggression på min egen krop i 1968, da russerne indvaderede mit daværende land Tjekkoslovakiet. Det havde en del konsekvenser for mit liv, men det betyder ikke, at jeg skal slå min hjerne fra, råbe ukritisk i kor og være russofob resten af mit liv.

Share This