Ad

Hvem sviner mest? Danskere!

EU: En almindelig europæer producerede i 2019 omkring 500 kg affald. En dansker 844 kg. Sammenligner man Danmark med det land, der har produceret mindst affald per indbygger, dvs. Rumænien, har en dansker produceret tre gange så meget affald som en rumæner, viser en opgørelse lavet af Eurostat.

Danmark er som Europas absolut mest affald-producerende land efterfulgt af Luxembourg (791 kg) og Malta (694 kg).

Opgørelsen viser kun produktion af affald og fortæller ikke noget om, hvordan affaldet bliver håndteret og bearbejdet. Det er dog et faktum, at vi i Danmark producerer mest affald af alle europæiske lande. ota