Højrebølge truer i Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin Slot - hjemsted for Mecklenburg.-Vorpommerns landdag. Foto: Ralf Roletschek / Wikimedia Commons licens GFDL 1.2

Schwerin Slot – hjemsted for Mecklenburg.-Vorpommerns landdag. Foto: Ralf Roletschek / Wikimedia Commons licens GFDL 1.2

Af Uffe Gardel

UffeAnalyse. Et politisk drama er på vej hos vores naboer lige syd for Østersøen: 4. september skal der være delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern, og her er der udsigt til at det yderste højre kan sætte sig på en fjerdedel af pladserne i deltatens parlament, landdagen.

Og hvad skal man stille op med det? Det taler man lidt om i delstaten, som er Tysklands fattigste, målt på BNP.

Pt. er det AfD – Alternative für Deutschland – som bekymrer de tyske politikere mest, men i Mecklenburg-Vorpommern har man den særlige situation at man siden 2011 har haft et parti i landdagen, som står endnu længere til højre end AfD, nemlig NPD, Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Reaktionen i delstaten var, at alle andre partier besluttede at boykotte NPD; man taler ikke med dem, omgås dem ikke; man debatterer ikke med dem i landdagen, og man er enig om samlet at stemme imod alt hvad der kommer af forslag fra NPD.

Samtidig har delstatsregeringen ihærdigt deltaget i arbejdet for at få NPD forbudt.

Denne såkaldte Schweriner Weg ligner lidt det som de svenske politikere en tid forsøgte med SverigeDemokraterna – men måtte opgive. Det kommer man nok også til at gøre i Schwerin, hvor landdagen har sæde. For i næste måned rykker AfD med sikkerhed ind i landdagen med et stort stemmetal, og AfD har på forhånd sagt at man ikke vil deltage i en boykot af NPD.

Dermed er der udsigt til enten et brunt kaos, hvor man skal udvide boykotten til at omfatte hver fjerde parlamentariker, eller en brun bølge, hvor de andre partier skal til at forholde sig normalt til et parti som NPD, som mange i Tyskland anser for at være kryptofascistisk.

AfD står efter den seneste meningsmåling til at få 19 procent af stemmerne, mens NPD ligger lige under spærregrænsen. I øvrigt er status, at CDU står til en lille fremgang, mens SPD ventes at gå voldsomt tilbage – fra 36 procent ved sidste valg for fem år siden, til 22 procent i nyeste måling. Det ser altså ud som om det især er SPD, der giver stemmer til AfD, modsat hvad man ser andre steder i Tyskland.

Den regerende koalition ligner den i forbundsregeringen, nemlig CDU og SPD sammen; her bare med den forskel at det er SPD som stiller ministerpræsidenten, Erwin Sellering.

Sellering er i øvrigt selv en demonstration af hvordan den særlige politiske atmosfære i Mecklenburg-Vorpommern også siver ind i de gamle partier: Han har krævet at sanktionerne mod Rusland bliver ophævet, og han har udtrykt forståelse for at AfD-vælgerne er trætte af at betale til asylsøgere, når de selv oplever besparelser.

Her er seneste meningsmåling, lavet i slutningen af juni af Infratest dimap, med 2011-valgresultatet i parentes:

CDU 25 procent (23 procent)
SPD 22 procent (36 procent)
AdD 19 procent (stillede ikke op i 2011)
Linke 17 procent (18 procent)
Grønne 7 procent (9 procent )
NPD 4 procent (6 procent )
FDP 3 procent (3 procent)

Spærregrænsen er fem procent, så NPD og FDP står altså til ikke at komme ind. Der er dog en historisk tilbøjelighed til at meningsmålingerne undervurderer NPD’s styrke; folk har simpelt hen ikke lyst til at fortælle at de vil stemme på NPD.

Share This