Ad

Forholdet mellem Nordmakedonien og Bulgarien, stadig uløste problemer

Fæstningen i Skopje Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Bulgarien/Nordmakedonien: Efter to dages forhandlinger i Skopje i den fælles historiker-kommission har vi stadig udestående problemer mellem Bulgarien og Nordmakedonien, når det gælder fortolkning af historie, sprog og identitet. Bulgarien forlanger 14 ændringer i de historiebøger, som benyttes i Nordmakedonien.

Der er også uenighed om bestemte historiske personers nationale identitet, det gælder eksempelvis revolutionshelten Goce Delchev. Og Bulgarien fastholder nordmakedonsk som en bulgarsk dialekt.

Aftalen tilbage i 2017 om navnet på ”Makedonien” blev løst ved at bruge den nye betegnelse ”Nordmakedonien”. Den aftale løste ikke alle problemerne. Der satses på afholdelse af et nyt historikermøde inden årets udgang. Bliver der ikke indgået en aftale, vil Bulgarien helt sikkert blokere for en åbning af forhandlinger om EU-medlemskab for Nordmakedonien.

Efter måneders tovtrækkeri blev EU’s statsledere ellers tidligere på året enige om at forhandlingerne om nordmakedonsk EU-medlemskab kan påbegyndes fra nytår, men forudsat at der opnås et kompromis. Sagen viser, at forskellige fortolkninger af historien stadig er et alvorlig problem for Europa.