Ad

FN globale aftale om migration: Tyskland og Schweiz nu også i tvivl

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Tyskland: Tysklands holdning til FN aftalen om migration, som efter planerne skal underskrives den 10.-11. december i Marrakesh, er ikke længere så positiv som den har været. Flere politikere, også fra Angela Merkels parti CDU, udtrykker nu også tvivl. Aftalen udvisker ifølge dem forskelle mellem legal og illegal migration, skriver Die Welt.

En af dem er parlamentsmedlem Marian Wendt fra Sachsen, som varsler, at han, sammen med nogle andre partimedlemmer, vil være imod, at Tyskland skriver under på aftalen. Bundestag skal diskutere FN aftalen på et møde, på foranledning af AfD, torsdag. AfD er ligeledes imod, at Tyskland skriver under på aftalen.

FN aftalen bliver også diskuteret i Schweiz, hvor forfatningskomiteen under det schweiziske parlament har anbefalet, at Schweiz ikke skriver under på aftalen. Ifølge komiteens opfattelse er den i strid med den schweiziske forfatning. ota