EU vil parkere flygtninge i Hviderusland

Illustrationsfoto- Help Refugees

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

EU/Hviderusland: EU vil i årene 2017-2020 bevilge 7 mio. dollar til bygning eller forbedringer af eksisterende flygtningelejre i Hviderusland. Hviderusland vil herefter modtage et ukendt antal flygtninge, der har fået afvist deres ansøgning om asyl i et EU-land. De skal herefter opholde sig i Hviderusland, indtil de frivilligt forlader landet og frivilligt rejser hjem.

Det tyske ”Tageszeitung” og det polske ”Gazeta Wyborcza” skriver, at de nyopførte lejre vil modtage flygtninge fra Syrien, Ukraine og Rusland og andre SNG-lande. Det vil iflg. det russiske ”Sputnik” ske inden for rammerne af programmet ”Partnerskab for mobilitet”.

I princippet ligner aftalen med Hviderusland de aftaler, som EU sidste år indgik med Tyrkiet. Aftalen er iflg. alle eksperter et led i Aleksander Lukasjenko’s forsøg på at få flere penge fra EU og opnå visumliberalisering, men bliver ikke mødt med begejstring i Rusland.

EU håber, at aftalen vil åbne op for en egentlig ”readmission” aftale med Hviderusland. Det betyder, at Hviderusland forpligter sig til at tage de flygtninge, der er kommet via Hviderusland i EU, tilbage. Hviderusland vil kun modtage flygtninge, der har passeret landet på vej til EU-området.

Her vil Polen være særlig vigtigt. Der har været 23.000 ansøgninger om asyl i årene 2014-16 i Polen, deraf kom over halvdelen via Hviderusland og rigtig mange fra Tjetjenien, mens færre kom fra Ukraine og fra Tadsjikistan.

Share This