EU strammer sanktionerne mod Rusland

Europakommissionens bygning  Foto: Amio Cajander

Europakommissionens bygning Foto: Amio Cajander

Rusland/EU: EU´s 28 lande er blevet enige om at stramme de økonomiske sanktioner mod Rusland yderligere. De nye sanktioner skal ifølge flere internationale nyhedsbureauer ramme olieindustrien,  våbenhandel samt levering af avancerede teknologier. Sanktionerne skal ligeledes ramme russiske banker ved at begrænse bankernes adgang til finansielle markeder. Sanktionernes nøjagtige indhold bliver offentliggjort i morgen, hvor EU også vil offentliggøre listen over russere, som får indrejseforbud til EU, samt får indefrosset deres beholdninger i europæiske banker.

Ligeledes USA planlægger at udvide amerikanske sanktioner mod Rusland. Disse vil ifølge en talsmand blive vedtaget snarest. ota

Share This