EU retter kritik mod Slovakiet, hvor en ny regering er på vej

Borgen i den slovakiske hovedstad Bratislava Foto: Ota Tiefenböck

Borgen i den slovakiske hovedstad Bratislava Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Slovakiet: Europa Kommissionen udsender med faste mellemrum statusrapporter om den økonomiske og sociale udvikling i medlemsstaterne. I samarbejde med EU-repræsentationen i Bratislava offentliggør dagbladet ”Pravda” hovedpunkterne i rapporten vedrørende Slovakiet.

Og uanset den generelle vækst i den slovakiske økonomi er der meget at kritisere. Især peger rapporten på den store ulighed, sundhedsvæsnet og uddannelsesområdet. Mange offentlige hospitaler kører med store underskud og har stor stigende gæld, sammenlagt omkring 150 mio. euro.

Midlerne fra staten administreres for ineffektivt. Vi finder også, siges det, meget store forskelle og uligheder på skole- og uddannelsesområdet. Strategisk langsigtet planlægning er hårdt savnet. Kun 0.17 pct. af landets BNP bruges således på arbejdsmarkedsområdet.

Arbejdsløsheden er geografisk stærkt ulige fordelt geografisk. Dårlige uddannelse, for lidt praktik og efteruddannelse og lave lønninger gør lærerjobbet meget lidt attraktivt. Dertil kommer det uløste roma-problem.

De problemer der nævnes i rapporten bidrog til de problemer, som valget for nylig skabte. Lige nu forhandles der i Slovakiet om dannelse af en fire-parti regering ledet af Robert Fico’s parti Smer-SD. Lykkes forhandlingerne, og det ser det ud til, undgår Slovakiet nyvalg og/eller dannelse af en ”apolitisk” teknokratregering.

Alt tyder dog på, at Slovakiet ikke opnår politisk stabilitet, hvis den nye regering ikke tager fat om løsning af problemerne med ulighed, sundhed og uddannelse. Fra juli måned i år overtager Slovakiet formandskabet for EU.

Share This