Ad

EU erklærer Polens retsreform i strid med demokratiske standarder

Foto: Amio Cajander

Polen: Polens retsreform er en trussel imod EU`s demokratiske standarder og retsprincipper og skal ændres. Det sagde Europa Kommissionens næsteformand Frans Timmermans under et møde i Bruxelles mandag, skriver Reuters.

Ifølge Europa Kommissionen underminerer Polens retsreform domstolenes uafhængighed, da den lægger ansvaret for udnævnelsen af dommere på landets justitsminister.

“Hvis vi ikke holder fast ved retsprincipperne i Europa, vil vi forlade de mest grundlæggende værdier af det europæiske samarbejde. Det vil ikke kun ramme Polen, det vil ramme os alle sammen, sagde Frans Timmermans ifølge Reuters.

Europa Kommissionen indledte i juli en sag mod Polen for brud af EU`s lovgivning. Det skete på baggrund af polsk offentliggørelse af to kontroversielle lovændringer på retsområdet, underskrevet af landets præsident Andrzej Duda. Polen fik en måned til at reagere på Kommissionens kritik og men afviste efterfølgende alt kritik fra EU.

Polen kan nu risikere sanktioner fra EU samt iværksættelse af artikel 7, som vil suspendere landets stemmeret i EU. Det kræver dog opbakning fra alle EU lande, også fra Ungarn, som på forhånd har afvist at stemme for sanktioner mod Polen.

Kommissionen er især bekymret over den polske justitsministers beføjelse til at udnævne og afskedige domstolenes formænd, samt over kønsdiskrimination ved at indføre forskellige grænser for pensionsalder for henholdsvis mandlige dommere (65 år) og kvindelige dommere (60 år). Kommissionen udtrykker derudover en bekymring over, at det fremover skal være op til justitsministeren, hvorvidt han forlænger dommernes mandat efter de når pensionsalderen. ota