EU Domstolen afviser klage over tvungne flygtningekvoter

Migranter på den serbisk-makedonske grænse Foto: Ota Tiefenböck

EU: EUs omfordeling af flygtninge på baggrund af flygtningekvoter er lovlig, selvom den ikke er blevet vedtaget enstemmigt. Domstolen afviser hermed en klage fra Ungarn og Slovakiet over omfordeling af 120.000 flygtninge, senere udvidet til 160.000 flygtninge, vedtaget i september 2015 ved en flertalsbeslutning.

Ved afstemningen i 2015 stemte Slovakiet, Ungarn, Tjekkiet og Rumænien imod. Domstolen fastholder, at EU kan vedtage midlertiddige foranstaltninger nødvendige for effektive løsninger og hurtig reaktion i en nødssituation.

Programmet vedtaget i 2015 udløber ved udgangen af denne måned uden nogen større succes. Kun ganske få flygtninge er blevet omfordelt. ota

Share This