Et ord er ikke en barometer for humanisme og social ansvarlighed

Migranterne på vej mod Tyskland, her i den kroatiske by Slavonski Brod Foto: Ota Tiefenböck

Migranterne på vej mod Tyskland, her i den kroatiske by Slavonski Brod Foto: Ota Tiefenböck

Af Ota Tiefenböck

OTaBLOG: Jeg har som skribent et ganske særligt forhold til sproget. Det er generelt meget vigtigt for mig, hvilke ord jeg bruger og i hvilke sammenhænge jeg bruger dem.

Ord beskriver stemninger, giver ens tekst farver og gør os skribenter unikke på grund af de ordvalg, vi træffer. Jeg mener dog også, at der grænser for, hvilken betydning et ord har og hvad man kan læse ud af brugen af et bestemt ord. Jeg mener, det endda er ganske problematisk, og lad mig sige det lige ud, ganske dumt, at ords betydning ind i mellem bliver ophøjet til at have en lang række betydninger, ord i virkeligheden ikke har.

Mr. East redaktionen har i løbet af den seneste tid modtaget enkelte henvendelser angående redaktionens brug af ordet ”migrant” fremfor ”flygtning”.

Kritikerne mener, at ordet ”migrant” er et ”højreorienteret værdiladet skældsord” med ”konnotationer til frivillig indvandring”, og at Mr. East ved at bruge denne betegnelse forstærker en negativ stemning i forhold til indvandring.

Jeg er helt uenig i vores kritikers betragtninger og synes endda, at de ved at tillægge ord egenskaber langt ud over deres betydning er med til at gøre mere skade, end gavn. Derudover finder jeg det også som en ganske ubegavet og arrogant tankegang at tro, at man kan belære andre blot fordi man bruger et bestemt ord.

Det ligger nemlig uudtalt, at hvis man bruger ordet ”migrant”, at man er imod flygtninge, at man ikke har en humanistisk indstilling til livet, at man er højreorinteret og dermed ligeglad med alt og alle.

Livet er heldigvis ikke så enkelt, som disse mennesker vil gøre det til. Livet er ikke kun sort og hvidt og disse mennesker har ikke patent på godhed fordi de bruger et bestemt ord, på samme måde som andre heller ikke er ligeglade med alt og alle, fordi de bruger et andet ord.

Problematikken er langtfra nyt. Det er som om vi i Danmark hele tiden har behov for at opdele vores samfund. De venstreorienterede, som per deres egen definition er de samfundsansvarlige, miljøbevidste og sociale og de højreorienterede, som er småracistiske og pengegriske og egoistiske.

Jeg føler ikke der er nogen grund til at afsløre, hvilket bogstav jeg krydser af, når vi går til valg i Danmark, men vil blot konstatere, at jeg endnu ikke har stemt for nogen af partierne til højre for midten. Hvem jeg stemmer på har dog ingen betydning for, hvem jeg betragter som henholdsvis et godt og skidt menneske.

Jeg har mødt mange mennesker, som befinder sig på den højre side af den politiske skala som er rummelige og i besiddelse af et stort samfund- og social ansvarlighed og høje moralske værdier, og jeg har mødt mennesker, som kalder sig selv socialister, men som er de mest stivsindede egoister, som kan gå på denne jord. Det gælder naturligvis også omvendt.

Man bliver ikke et bedre menneske, blot ved at sætte kryds ved et bestemt parti og man bliver heller ikke et bedre menneske ved at pudse sin glorie på bekostning af andre. Tværtimod.

Vi mennesker er i virkeligheden ikke så forskellige, som nogen åbenbart har behov for at gøre os til, og det er på tide, at vi ikke blot ophæver denne stupide opdeling af os selv, men også for alvor praktiserer demokratiets vigtigste grundregel: nemlig at respektere hinandens holdninger.

 

Mr. Easts redaktion har valgt at bruge ordet ”migrant”. Vi mener, at så længe man ikke har ansøgt om asyl, at man per definition er migrant. Det betyder IKKE, at vi ikke anerkender, at der blandt disse migranter er flygtninge, som flygter fra krig og ødeleggelse. Vi mener, at ordet migrant er mere indkluderende, da alle flygtninge er migranter, men ikke alle migranter er flygtninge. Der vil naturligvis, på grund af sagens følsomhed, være forskellige holdninger til, hvilket ord er den rette betegnelse, men om man bruger det ene eller det andet ord betyder IKKE, at man partout er for eller imod flygtninge. 

På Mr. East har vi truffet vores beslutning uafhængigt af andre, men har senere opdaget, at flere verdenskendte medier har valgt at bruge den samme betegnelse som os. Eksempelvis bruger BBC og New York Times ordet migrant. Enkelte danske medier har også valgt at bruge ordet ”migrant”, DR m.fl. har valgt den sikre mellemvej og bruger, formentlig for at undgå anklager, som Mr. East har været ude for, betegnelsen ”flygtninge og migranter”.

Share This