Eksperter: Polen har ingen politik for integration af flygtninge

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Karolina Grot fra Institut for Offentlig Ret, og Zuzanna Rejmer fra Det Polske Migrationsforum siger begge i et interview i ”Gazeta Praca”, at Polen i dag ganske enkelt ikke har et system for forberedelse af flygtninge til det polske arbejdsmarked.

Arbejdsgiverne er ikke meget for at skole dem, og hjælpen fra staten er begrænset. Flygtninge modtager heller ikke information om mulighederne på det polske arbejdsmarked.

Polen har erfaringer med integration af flygtninge fra Tjetenien, overvejende muslimer, og her har der været problemer. Tjetenerne har for eksempel ikke været meget for at arbejde i køkkener, som mange ser som kvindearbejde, ligesom det har været svært for dem at arbejde i ”teams” og side om side med kvinder.

Flygtninge fra Afrika og Mellemøsten anses på forhånd som nærmest umulige at integrere på arbejdsmarkedet. Modsat med arbejdskraft fra Ukraine, der lige nu i stort tal bidrager til at dække flaskehalsene på det polske arbejdsmarked.

I første halvår blev der ansat 400.000 eller lige så mange som i hele 2014. Når det gælder ukrainere har de polske arbejdsgivere ikke indvendinger, tværtimod, da Ukraine er geografisk og kulturelt tæt på Polen.

Share This