Dommerkongres i Polen kritiserer retslige tilstande i Polen

 Foto: Olek Remesz

Foto: Olek Remesz

Af Søren Riishøj, lektor for Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Sammenslutningen af dommere i Polen har netop afholdt kongres i Warszawa. Den blev imødeset med spænding i lyset af den “krig”, der lige nu raser i Polen også på retsområdet.

Kongressen viste, at den polske dommerstand bestemt ikke er til sinds at bøje sig for regeringens indblanding, også i den stadig uløste strid om forfatningsdomstolen.

Vi ønsker ikke konfrontation, sagde talsmand for dommerne Waldemar Zurek i åbningstalen, men vi forlanger at kunne diskutere alle fundamentale retslige spørgsmål. Vi ønsker at domstolene skal fungere bedre end i dag. Især på grund af de lange sagsbehandlingstider har dommerstanden fået et dårligt rygte i Polen.

Flere prominente gæster fra udlandet var til stede, blandt dem Nuria Diaz Abad fra det europæiske netværk af retslige råd, Niels Engstad, leder det konsultative europæiske råd for dommere, Thomas Guddat, viceformand for MED, den europæiske sammenslutning af dommere og anklagere, og nok så vigtigt András Baka, tidligere afsat af Viktor Orbán på posten som formand for højesteret. Han vandt, da han efterfølgende lagde sag an ved domstolen i Strassbourg.

I sin tale på kongressen tordnede han mod Viktor Orbán, gennemgik de retslige tilstandene i sit hjemland,  og advarede på det kraftigste mod faren for ungarske tilstande i Polen.

 

Share This