Det franske Senat opfordrer til afskafelse af sanktionerne mod Rusland

Det franske senat Foto: Véronique Pagnier

Det franske senat Foto: Véronique Pagnier

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Rusland/Frankrig: Det franske Senat har med stort flertal opfordret regeringen til at aftrappe sanktionerne over for Rusland, skriver Radio Free Europe Research.

Det skete med stemmerne 302 mod 16. Den officielle franske politik har ellers været, at sanktionerne først skal afskaffes, når Minsk II aftalerne er gennemført fuldt ud. Det er ikke sket, men hvor meget skyldes Rusland? Hvor meget separatisterne i øst? Hvor meget det ukrainske militær og regeringen i Kiev?

Loven om selvstyre i Østukraine er i hvert fald ikke vedtaget i det ukrainske parlament, og svarene på spørgsmålene er forskellige.

Afstemningen i det franske Senat er ikke bindende for regeringen, men afspejler den stigende modstand mod at fortsætte sanktionerne i flere EU-lande.

Alene sidste år faldt EU’s landbrugseksport til Rusland med 50 pct. EU’s import fra Rusland faldt med en tredjedel i forhold til året 2013. Den franske fødevaresektor og bilbranchen har i særlig grad lidt under sanktionskrigen med Rusland, og især herfra har der derfor været særlig stor modstand mod at fortsætte sanktionerne over for Rusland.

G7-topmødet i Japan vedtog for få uger siden at fortsætte sanktionerne også efter juli måned, hvor de udløber. Det skete i høj grad efter pres fra USA, hvis samhandel med Rusland er mindre end en tiendedel af EU’s, men den endelige afgørelse om sanktionerne skal træffes i EU selv, og her er modstanden voksende.

Den tyske udenrigsminister Steinmeier erkender, at modstanden også er voksende i Tyskland, hvor sanktionerne har ført til tab af mere end 100.000 arbejdspladser.

Share This