Den russiske gas og eksport til Kina versus Europa

Illustrationsfoto: Ulrichulrich

Illustrationsfoto: Ulrichulrich

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Rusland: Siden den ny ”kolde krig” med Vesten har Rusland ønsket at afsætte mere gas til Kina i forventning om et lavere salg til Europa. Men det kan blive svært, skriver Mikail Krutikhin, på ”Carnegie Endowment’s” hjemmeside. Som situationen er i dag, kan leverancerne til Europa via de eksisterende pipelines uden problemer blive fordoblet, men efterspørgslen er for lav.

Gazprom’s produktionspotentiale overstiger for tiden det samlede salg med over 200 mia. m3. Gazprom har aftaler med Europa rækkende til 2035, og det salg kan Rusland derfor ikke undvære under nogen omstændigheder.

Kineserne, siger Krutikhin, afviser at finansiere de russiske gasprojekter og priserne på den gas, der leveres til Kina, er ikke høje nok til at dække de meget store transportudgifter og udvindingsomkostninger, i hvert fald ikke over de første 5-10 år.

Men det europæiske marked er en udfordring for Rusland. Gasforbruget stiger ikke i Europa, så Europa vil ikke kunne aftage den overskydende gas. Mellem 2010 og 2014 faldt eksporten af gas fra Rusland til Europa således fra 299 mia. m3 til 210 mia., for kun at sige beskedent i 2015.

Frem til 2014 venter det norske Statoil et fald på 0.4-1.6 pct. årligt. Dertil kommer, at flydende gas (LPG) og skifergas fra USA i stigende grad vil undergrave de russiske eksportmuligheder, og nok så alvorligt, er prisen på gassen lav. Gennemsnitprisen for salget af gas til Europa var i august 150 dollar pr. 1000 m3.

Share This