Centraleuropæisk indblik: Ungdomsarbejdsløsheden falder

Warszawas gamle bydel  Foto: Ota Tiefenböck

Warszawas gamle bydel Foto: Ota Tiefenböck

Flere polske unge er kommet i arbejde, viser statistikkerne.

 Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: I løbet af det sidste år er arbejdsløsheden blandt unge under 25 år faldet i Polen fra 395.000 til 301.000. Det fremgår af statistikkerne hos Eurostat.I 2010 var 24 procent af de unge uden arbejde, ultimo 2013 var tallet 27.5 procent, året senere 26.3. og i begyndelsen af 2015 21.1 procent, et ganske mærkbart fald.

For arbejdsmarkedet som helhed faldt arbejdsløsheden fra 10 til 8 procent. Det sidste år er den samlede arbejdsløshed dermed faldet med 20 procent.

Tallene kommer noget bag på økonomerne, for faldet i arbejdsløshedstallene har fundet sted samtidig med et fald i den økonomiske vækst, fra 6 til godt 3 procent. Heller ikke demografiske forhold eller udvandring fra Polen kan forklare dykket i arbejdsløshedstallene.

Den vigtigste forklaring er de voksende investeringer, for små og mellemstore virksomheder har øget deres udgifter til udvikling med 16 procent siden 2013.

Også de offentlige beskæftigelsesprogrammer for unge har formentlig hjulpet til. Den voksende efterspørgsel efter arbejdskraft har også mærkes på arbejdsformidlingskontorerne. Eurostats tal passer ikke helt med den polske statistisk (fra GUS), men det skyldes forskellige måder at udregne arbejdsløshedstallene på.

Share This