Centraleuropæisk indblik: Ungarns store udfordringer

Parlamentet i Budapest Foto: Ota Tiefenböck

Parlamentet i Budapest Foto: Ota Tiefenböck

 Af Søren Riishøj, lektor i Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Trods tre valgsejre i 2014 står Viktor Orbán og Fidesz over for store udfordringer. Politisk er regeringen kommet under pres. Det lykkedes demonstranter at få den planlagte internet skat fjernet eller i hvert fald udsat, og presset vokser ligeledes på grund af Orbán’s påståede ”flirt” med Vladimir Putin.De økonomiske nøgletal for 2014 er dog ikke de dårligste. BNP forventes at stige med 3 pct. i år og arbejdsløsheden er over det sidste år faldet fra 10 til 7.6 pct., hvilket mest skyldes meget store offentlige programmer for arbejde til registrerede arbejdsløse.

Omkring 200.000 er beskæftiget i ”kunstige” jobskabelsesordninger. Ved præsentationen af næste års budget forudså økonomiminister Mihály Varga en noget mindre vækst i 2015, men underskuddet på statsfinanserne skulle holde sig under grænsen på de højst 3 pct., som kræves i EU’s finanspagt.

Men der er store problemer forude, siger Zoltán Pogátsa, økonom fra Vest-Ungarns Universitet til det polske Gazeta Wyborcza. Orbán ønsker at styrke middelklassen, men middelklassen er lille og har for få børn. Reelt er det de allerrigeste der skummer fløden.

Regeringen har givet lettelser til dem, der har taget udlandslån til dårlig kurs, og skattetrykket er lavt for de rigeste. Arbejdsfrekvensen er lav, målet var at 5 mio. skulle arbejde, men tallet er kun 4.1 mio. Omkring 4 mio. lever omkring eller under fattigdomsgrænsen!

En succeshistorie er de mange jobs inden for bilproduktion, Ungarn har i højeste grad en ”motoriseret” økonomi. Den samlede produktion af biler forventes i 2014 at blive 400.000, 127.000 er beskæftiget her. Branchen har over 600 virksomheder. Bidraget til landets BNP er 10 pct., og bidraget til eksporten endnu større. Men den branche er som bekendt meget sårbar over for konjunkturudsving. Og opretholdelsen af branchen koster dyrt på statsbudgettet grundet de store subsidier.

Som fremgår af disse tal er Ungarn ikke nogen økonomisk sværvægter i Centraleuropa og har klaret sig skidt over de sidse 10 år. Målt i forhold til EU-gennemsnittet for BNP er Ungarn sidst, i 2013 på en delt sidsteplads. Målt økonomisk har Ungarn haft problemer over hele perioden siden murens fald.

 

Slovakiet     Polen    Tjekkiet     Ungarn

Forventet vækst i BNP i 2014, pct.                                 2.5             3.0           2.4             3.2

Akkumuleret vækst 2004-2013, pct.                             49.1           48.7         27.5           8.8

BNP pr. indbygger, pct. af EU-gensnittet (2013)        76               68           80               68

Arbejdsløsheden, pct.                                                          13               8.7           5.7             7.6

Andelen af folk truet af fattigdom, pct. (2013)             19.8           25.8         14.6           33.5

Offentlig gæld, i pct. af BNP (2013)                               54.6           55.7         45.7           77.3

Kilde: Europstat, gengivet i ”Gazeta Wyborcza” 17.11. 2014

Share This