Centraleuropæisk indblik: ”Polsk jord for polakker”

Landbrug

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Det er valgår i Polen, og det er derfor også tid for valgløfter. Ret og Retfærdighedspartiet kæmper hårdt om stemmerne i landdistrikterne. Derfor er partiet kommet med forslag, som skal bremse udenlandske jordopkøb.Ifølge de officielle statistikker har problemet indtil nu ikke været stort, i perioden 1999-2014 udgjorde opkøbene kun 52.900 ha, blot 0.17 procent af det samlede areal, men emnet er ikke desto mindre følelsesladet.

1. maj 2016 udløber den overgangsperiode aftalt med EU, hvor udenlandske firmaer og borgere skal have særlig tilladelse for at købe landbrugsjord og skovarealer.

Det diskuteres også i Sejmen, om salget af statsejet jord til private skal fastfryses i mindst fem år.

Der henvises til at prisen på en hektar jord i dag ligger markant under niveauet i de rigere EU lande, i Polen er prisen omkring 6.200 euro pr. ha, i Tyskland 16. 300 og i Holland 52.100.

Ret og Retfærdighedspartiet forlanger derfor en særlig beskyttelse mod spekulative jordsalg til udlændinge, et system, som også kendes i Frankrig. Bondepartiet kræver, at de der køber jord i Polen skal være forpligtet dyrke arealet.

Kilde: Gazeta Wyborcza

Share This