Centraleuropæisk indblik: Polsk arbejdsmarked under pres

Kulmine Katowice  Foto: Lestat

Kulmine Katowice Foto: Lestat

Lukning af kulminer i Polen og tysk mindsteløn skaber problemer på det polske arbejdsmarked

 Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Det polske arbejdsmarked har i den sidste tid været præget af megen uro, strejker og demonstrationer. Dertil også knas i Polens forhold til Tyskland.Regeringen i Warszawa fremlagde omkring årsskiftet en plan for reduktion i statsstøtten til kulminerne og dermed fyring af flere tusinde minearbejdere og har tilbudt penge til afhjælpning af de sociale følger. En af flere årsager til lukningerne er store fald i kulpriserne. Siden 2008 er priserne faldet med ikke mindre end 70 procent.

I de senere år er der blevet produceret godt 50 millioner ton kul om året, og statstilskuddet per ton er 32 zloty ( ca.50 danske kroner). Regeringens forslag kommer efter alt at dømme til at betyde nedlæggelse af det største polske mineselskab.

Striden med Tyskland drejer sig om de polske lastbilchauffører, der er en supermagt i Europa, målt efter markedsandel. Tyskerne forlanger en mindsteløn på 8.5 euro samt pensionsindbetalinger for alle, der kører på tyske veje. Loven skal gælde uanset om lastbilernes transport er møntet på andre lande end Tyskland.

Den polske regering mener, at de tyske bestemmelser er i strid med EU’s konkurrenceregler, mens de polske fagforeninger kan ikke gå imod forhøjelsen af mindstelønnen, uanset at jobs er på spil. Det polske ministerium for infrastruktur har forelagt sagen for EU Kommissionen.

Share This