Centraleuropæisk indblik: Polens nye politiske landkort

Formand for Lov og Retfærdighed Jaroslaw Kaczynski Foto: Silar

Formand for Lov og Retfærdighed Jaroslaw Kaczynski Foto: Silar

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Valget i Polen har skabt et helt ny politisk landkort i Polen, og det bliver flittigt vurderet af landets politiske analytikere. Venstrefløjen er for første gang siden 1989 slet ikke repræsenteret i parlamentet.Forenet Venstre klarede lige akkurat ikke den høje spærregrænse på 8 procent for partikoalitioner. Partiet gjorde en fejl ved at stille op som en partikoalition, kravet herom var stillet af Janusz Palikot’s parti ”Din Bevægelse”.

Det konkurrerende socialdemokratiske parti ”Razem” (”Sammen”), fik omkring 4 procent af stemmerne, ikke nok til at blive repræsenteret, men nok til at fratage Demokratisk Venstre repræsentationen i parlamentet.

Var venstrefløjen blevet repræsenteret, ville Lov og Retfærdighedspartiet ikke have fået flertal alene. I øvrigt fik de to store partier, Borgerplatformen og Lov og Retfærdighedspartiet tilsammen klart færre stemmer, hvis vi sammenligner med valget i 2011.

For de partier der kom i parlamentet peger Wojciech Szacki i ugeskriftet ”Politika” på følgende:

At Lov og Retfærdighedspartiet også blev største parti i hovedstaden Warszawa, hvilket ikke er set før. Partiet havde mange trofaste vælgere, 90 procent af dem der støttede partiet i 2011, gjorde det også 25.oktober 2015. Derudover fratog Lov og Retfærdighedspartiet bondepartiet PSL hver femte vælger, Borgerplatformen hver tiende. Partiet fik også langt større støtte end før blandt højtuddannede.

At 8 år ved magten havde slidt hårdt på Borgerplatformen, der nu må prøve at omstille sig og finde en vej ud af krisen. Men partiet er delt. Særlig stor tilbagegang fik Borgerplatformen blandt de unge vælgere, hvor partiet kun kom ind på 4.pladsen, efter Lov og Retfærdighedspartiet, Kukiz’ parti og Kowin’s parti.

At ”Kukiz’15 parti” mest fik støtte blandt de unge vælgere, 20 procent af de 18-29-årige stemte på partiet, kun 2 procent af dem over 60 år. Tilslutningen til partiet var ret lige målt efter uddannelsesgrad.

At det nye liberale parti ”Moderne Polen” (”Nowoczesna”), der fik 7.6 pct. af stemmerne, især fik opbakning i hovedstaden Warszawa (14 procent), mindst i landdistrikterne (5 procent) og især blandt veluddannede.

At Bondepartiet (PSL) kun var i stand til at fastholde 57 procent af vælgerne fra sidste valg og tabte stort til Lov og Retfærdighedspartiet i landdistrikterne. Her fik partiet 10 procent af stemmerne, men Lov og Retfærdighedspartiet langt mere, 45 procent. Bondepartiet står langt stærkere lokalt og regionalt.

Share This