Centraleuropæisk indblik: Flygtninge og den polske valgkamp

Den polske premierminister Ewa Kopacz står for den mere bløde tone med hensyn til flygtninge  Foto: Platforma Obywatelska RP

Den polske premierminister Ewa Kopacz står for den mere bløde tone med hensyn til flygtninge Foto: Platforma Obywatelska RP

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Flygtningestrømmen til Europa sætter uundgåeligt sit præg på valgkampen i Polen. Fra højrefløjen lyder der advarsler om islamisering og terrorisme og ”diktater” fra Tyskland og EU.Premierminister Ewa Kopacz anlægger en mere ”blød” tone. Polen har trods alt indtil nu kun erklæret sig villig til at modtage omkring 2.000 flygtninge, hvilket er milevidt fra hvad store EU-lande tager imod.

”Vi skal ikke lade os skræmme”, siger Kopacz videre men tilføjede i sin tale i parlamentet i sidste uge, at EU bedre skal kontrollere sine ydre grænser, økonomiske flygtninge skal adskilles fra reelle flygtninge, og alle skal registreres.

Migranter og flygtninge udgør kun 0.3 procent af den samlede polske befolkning. Polen har erfaring med flygtninge og indvandrere fra øst, især fra Ukraine, Georgien og Tjetenien.

Under Tjetenien-krigene modtog Polen op mod 90.000 flygtninge fra Tjetenien, og de voldte ikke de store problemer, men flygtninge og migranter fra Mellemøsten og Afrika udgør efter alt at dømme et større problem. Og de fleste herfra vælger at rejse videre, hvis de skulle få ophold i Polen.

For få måneder siden tog Polen mod 157 overvejende kristne flygtninge fra Syrien, og allerede nu er halvdelen rejst ud af landet. Af 16 flygtninge fra Eritrea, som daværende udenrigsminister Sikorski, forhandlede hjem i forbindelse med et Afrika-besøg i 2011, blev kun én bosiddende i Polen.

Indtil august i år modtog de polske myndigheder 6.700 asylansøgninger, godt halvdelen var tjetjenere, 1.6 ukrainere, 1.200 russere og 1.000 tyrkere. Kort sagt, næsten ingen ansøgere fra mellemøsten og Afrika. Kun få får opfyldt ønsket om asyl, i 2014 16 pct., i 2015 kun 14 pct.

Kilder: ”Gazeta Wyborcza”, ”Polityka” mfl.

Share This