Centraleuropæisk indblik: EU er i høj kurs i Polen

Warszawas gamle bydel  Foto: Ota Tiefenböck

Warszawas gamle bydel Foto: Ota Tiefenböck

Polen er et EU-begejstret land. Langt over halvdelen af befolkningen støtter medlemskabet, men ikke euro som betalingsvaluta i Polen

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Lige siden 1989 er der blevet talt om ”tilbagevenden til Europa”, men i årene op til selve optagelsen i EU i 2004 var der en del modstand mod EU, især i landdistrikterne og i brancher, hvor der var særlig stor frygt for de åbne grænser og den større konkurrence udefra.Hurtigt efter optagelsen i EU steg opbakningen til EU-medlemskabet markant, og det høje niveau er fastholdt. Årsagen er de store tilskud fra EU’s kohæsionsfonde og de mange penge, der i den forbindelse tilflyder polsk landbrug.

Men der har også været politiske kræfter, der er imod suverænitetsafgivelse, og der har ikke været polsk opbakning til for eksempel EU’s klimamål og lige nu, heller ikke til forslag om fordeling af (båd)flygtninge fra Mellemøsten og Afrika på EU-niveau.

Polen er derfor på mange måder også et besværligt EU-land.

Når det gælder indførelsen af EU’s fælles valuta, euroen, er modstanden nærmest på det britiske niveau. Kun 9 procent siger ”absolut ja” til euroen, 15 procent ”snarest ja”, men 58 procent siger ”absolut nej” eller ”snarest nej”.

Emnet har skabt stor debat og en del uenighed også mellem økonomer. I befolkningen skyldes modstanden mest frygt for prisstigninger, den ugunstige vekselkurs og ikke mindst fortsat krise i eurozonen. ”Hvorfor træde ind i et hus (euroland), der brænder”, lyder det fra mange sider.

En del af modstanden skyldes også, at Polen klarede sig godt igennem finanskrisen, fordi landet kunne devaluere sin valuta og derved opnå eksportfordele. Det instrument går tabt i tilfælde af en overgang til euroen.

Der er også modstand i den polske Nationalbank mod optagelse i euroen. Krisen i eurozonen skal, siges det her, overvindes, før opgivelse af zlotyen for alvor kan komme på tale.

Modstanden mod euroen er særlig stærk i Ret og Retfærdighedspartiet og Bondepartiet. Under præsidentvalgkampen har Andrzej Duda ytret sig særlig kritisk om polsk euro-medlemskab.

 

Share This