Centraleuropæisk indblik: Duda i Estland

Andrzej Duda overtog præsidentposten den 6. august   Foto: Archiwum Kancelarii Prezydenta RP

Andrzej Duda overtog præsidentposten den 6. august Foto: Archiwum Kancelarii Prezydenta RP

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen/Estland: Den nyvalgte polske præsident Andrzej Duda’s første udlandsrejse gik til Estland, hvor han blandt andet mødte sin kollega Toomas Ilves. Duda følte sig hjemme, når det gælder synet på NATO og Rusland.Kravet går på en permanent udstationering af NATO-tropper, gerne amerikanske, i Østeuropa og Baltikum, hvilket Tyskland og flere andre NATO-lande er imod. Emnet vil blive et centralt emne på næste NATO-topmøde i 2016 i Warszawa.

Mødet mellem de to præsidenter fandt ikke helt tilfældigt sted på Museet for Besættelsen og på 76. årsdagen for Ribbentrop-Molotov-aftalen, der i sin tid bragte de baltiske lande og dele af Polen ind under Sovjetunionen.

Duda og hans parti, Ret og Retfærdighedspartiet, støtter sig til politikken om et Østeuropa fra Østersøen helt ned til Sortehavet frigjort fra russisk indflydelse og med Polen som en central aktør.

Det betyder også en opprioritering af Visegrad-samarbejdet og, bortset fra politikken over for Rusland, en tilnærmelse til de synspunkter, vi hører fra Viktor Orbán’s Ungarn.

 

I november er der planlagt et ”minitopmøde” i Rumænien, hvor NATO og forholdet til Rusland skal diskuteres. Polen kan få svært ved at få en fuld tilslutning til sine synspunkter.

 

Modstanden mod udstationering af NATO-styrker i Østeuropa er stærk i lande som Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. Heller ikke den mere pro-atlantiske linje og skeptiske politik over for Tyskland og EU, som vil blive lanceret af en ny regering i Polen, ledet af Ret og Retfærdighedspartiet, har udelt tilslutning i andre de andre Visegrad-lande.

Share This