Centraleuropæisk indblik: Centraleuropa går efter mere lighed

Tjekkiet indtager nu femte plads i EU i social lighed  Foto: Ota Tiefenböck

Tjekkiet indtager nu femte plads i EU i social lighed Foto: Ota Tiefenböck

De centraleuropæiske lande vil have mere social lighed. Tjekkiet er nu femte land i hele EU med mest lighed, straks efter de skandinaviske lande og Holland. Polen, Slovenien og Slovakiet er også godt med.

 Af Søren Riishøj, lektor ved statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2En ny analyse af fattigdom og ulighed i Europa, offentliggjort af Bertelsmann Foundation for nyligt, viser, at ulighed i Europa er forskellig fra land til land. Mens eksempelvis Danmark har fået meget mere ulighed i løbet af de seneste år, har nogle af de øst- og centraleuropæiske lande fået mere lighed. I forhold til EU-gennemsnittet finder vi tre lande fra Øst – og Centraleuropa i top-10 over lav ulighed: Tjekkiet, Slovenien og Estland, og målt på indikatoren ”forebyggelse af fattigdom” er Tjekkiet endda oppe på en flot første plads.

Tjekkiet har en lang tradition for en lighedssøgende politik, som går helt tilbage til mellemkrigsperioden, og den er ikke blevet opgivet efter 1989. Noget højere ulighed har vi i Litauen, Polen og Slovakiet, værre står det til i Letland og Ungarn, hvor hverken socialistiske regeringer eller Orbáns national-konservative har evnet at begrænse uligheden. Ikke overraskende, står det værst til i Bulgarien og Rumænien. I Rumænien har mere end 30 procent af befolkningen mindre end fem dollar i indkomst per dag, i Bulgarien lider 45.9 procent af befolkningen af alvorlig fattigdom (den engelske formulering ”material deprivation”).

Forskelle i Øst- og Centraleuropa

Forskellene de tidligere kommunistiske lande imellem er meget store, uanset den fælles historiske arv i årene fra 1948 helt frem til 1989. Alle landene arvede fra den kommunistiske periode en ”vugge til grav velfærdsstat” – på papiret uden arbejdsløshed og gratis adgang til velfærdsgoder. Efter 1989 blev der i alle landene indført markedsøkonomi, men med overraskende store forskelle landene imellem, når det graden af ulighed. Kuren var stort set den samme, men ikke patienten (det enkelte land), der kan derfor ikke generelt tales om, en gennemtænkt politik for arbejdsmarked og velfærd i alle de berørete lande.

Polen frem, men er fortsat langt efter Tjekkiet

Polen er rykket op i midterfeltet og er nu på en samlet 16. plads, men der er stadig et stykke vej op til Tjekkiet, der er på 5.pladsen. Det er bemærkelsesværdigt, at den større lighed i Polen har fundet sted i Donald Tusk’s regeringstid (fra 2007). Tusk begyndte som liberal, men forvandlede sig til næsten en socialdemokrat. Særlig positivt er faldet i arbejdsløshed siden den sidste Bertelsmann måling i 2008. Går vi ti år tilbage var arbejdsløsheden på 20 procent, nu er den under EU’s gennemsnit. Polen har dog desværre en lav erhvervsfrekvens og høj ungdomsarbejdsløshed og dårlige ansættelsesforhold for især unge. Det bidrager til fortsat stor udvandring fra landet. Derudover er kategorien sundhed en rigtig sort plet. Her er forholdene kun værre i Rumænien og Letland. Polen bevæger sig trods alt i den rigtige retning. Siden 2005 er antallet af rigtig fattige i Polen faldet til omkring det halve. Efter beregninger fra GUS, Polens statistiske kontor, udgør de fattige en andel på omkring 7 procent. Polen havde pæn vækst selv i årene 2008-09 under finanskrisen, og det har hjulpet, dertil kommer de mange penge fra EU.

Sydeuropa hårdt ramt

Rapporten er baseret på en gennemgang ud fra seks kriterier (forebyggelse af fattigdom, lige eller ulige adgang til uddannelse, adgang til arbejdsmarkedet, social kohæsion og ikke-diskrimination, sundhed, samt graden af lighed/retfærdighed mellem generationer)

Der er forskelle på graden af ulighed målt på hvert enkelt indikator, men tager vi det samledebillede af uligheden, det vil sige aggregerer alle seks kriterier, og placerer landene i forhold til EU-gennemsnittet tegner der sig følgende billede af størrelsen af social uligheden i de central- og østeuropæiske lande (jf. tabellen).

Undersøgelsen bekræfter i øvrigt, at fattigdom ikke kun er et problem i det ”ny Europa” i øst. Sydeuropæiske lande er særlig hårdt ramt. En følge af uligheden er stor udvandring fra de lande, der har stor arbejdsløshed, lave lønninger og dårlige ansættelsesforhold. Kort sagt, uligheden berører hele Europa.

Social retfærdighed, indeks

Tjekkiet:                                   6.63                                    Slovakiet           5.16

Slovenien                                 6.63                                   Letland              4.70

Estland                                     6.19                                   Ungarn              4.44

EU-gennemsnittet:               5.60                                   Bulgarien          3.75

Litauen                                     5.37                                   Rumænien        3.69

Polen                                        5.36

Højeste lighed: tallet 10, laveste lighed: tallet 0

Du kan læse Bertelsmann Foundations analyse her

Share This