Censur mod ukrainsk journalist i Polen?

Mindested for Smolensk ved præsidentpaladset i Warszawa Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen/Ukraine: Det er ingen hemmelighed, at forholdet mellem Polen og Ukraine stadig er anspændt. Det går desværre i høj grad også ud over mediefriheden. Det sidste eksempel herpå er sagen om Igor Isajew, som myndighederne i Polen har frataget den akkreditering, der er så vigtig for korrespondenter, da den giver dem adgang til Sejmen, det polske parlament, og til andre statslige institutioner. Med andre ord, uden akkrediteringen er journalistens arbejdsvilkår vanskelige.

De polske myndigheder benægter udadtil, at der ligger politiske motiver bag afgørelsen. Men Isasew får i brevet fra myndighederne slet ikke en begrundelse for, at akkrediteringen er blevet frataget, skriver Wojciech Czuchnowski i det polske dagblad ”Gazeta Wyborcza”. Myndighederne henviser til, at de ikke er forpligtet til at give begrundelser for deres afgørelser.

Isajew har arbejdet i Polen i 10 år og skriver bl.a. for ugebladet ”Dielowa Stolica” og for en internetportal rettet mod ukrainere bosiddende i Polen. 

Isajew har over de seneste år også taget aktivt del i demonstrationerne rettet mod regeringens indgreb over for landets forfatningsdomstol og derudover deltaget i moddemonstrationer i forbindelser med markeringerne af årsdagen og månedsdagen for Smolensk-flykatastrofen i 2010 samt promoveret Majdan, det ukrainske oprør tibage i 2014, i Polen på forskellig vis.

I de polske medier knyttet til den højre-nationale lejr og regeringspartiet Lov og Retfærdighedspartiet, har der da også været ført en kampagne rettet mod den ukrainske journalist og den ”femtekollonevirksomhed”, der siges at generelt blive drevet af ukrainere i Polen, og som i sidste ende går ud på at skabe et ”polsk Majdan”, at vælte den siddende polske regering med ulovlige midler. At beslutningen om at fratage Isajew akkrediteringen ikke er en politisk afgørelse, er således meget tvivlsomt. 

Share This