Bulgarien får lavere vækst i 2016

Den bulgarske hovedstad Sofia Foto: Ota Tiefenböck

Den bulgarske hovedstad Sofia Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Bulgarien: Ifølge Europa Kommissionens beregninger vil den økonomiske vækst i Bulgarien, EU’s fattigste land, i 2016 falde til 1.5 pct. Takket være lave energipriser og øget eksport er væksten for 2015 sat til 2.2 pct. for derefter at falde til 1. 5 pct. i 2016 og 2.0 pct. i 2017, skriver Balkan Insight.De 1.5 pct. i vækst for 2016 er lavere end den bulgarske regerings egne tal, men de økonomiske nøgletal er ret forskellige. Arbejdsløsheden ventes at falde til 9.4 pct. i 2016, hvilket for en del skyldes demografiske forhold (flere ældre) og fortsat høj udvandring.

Også statsunderskuddet bliver efter alt at dømme mindre, dog mest grundet éngangsindtægter. Det er ifølge Kommissionen større virksomhedsrisiko, færre tilskud fra EU’s fonde, dårligt miljø for at etablere private virksomheder, uklare ejerforhold og høj korruption med deraf følgende færre udenlandske investeringer, der bringer vækstraten for 2016 noget ned.

Dertil kommer, at geopolitisk usikkerhed, især krisen i Mellemøsten og sanktionerne mod Rusland, skaber usikkerhed.

Share This