Bulgarien bliver EU-formandskabsland fra nytår

Den bulgarske hovedstad Sofia Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Bulgarien: Fra nytår overtager Bulgarien i et halvt år formandskabet for EU. I den anledning var landets ministerpræsident Bojko Borisov for i begyndelsen af november i Bruxelles og mødtes her bl.a. med Kommissionsformand Jean-Claude Juncker.

Optagelsen af de seks ansøgerlande fra Vestbalkan i EU, Albanien, Bosnien, Kosovo, Makdedonien, Montenegro og Serbien, i EU har særlig høj prioritet for Bulgarien, erklærede Borisov. EU løber ingen risiko, mener han, men vil opnå store fordele, også økonomisk ved en udvidelse mod syd. Og efter Brexit er en Balkan-udvidelse blevet endnu mere oplagt. Juncker svarede, at en udvidelse ikke er aktuelt til og med året 2019, men han sagde iflg. EU-Oberver senere, at Serbien og Montenegro antagelig vil kunne komme med i EU i 2025.

Under formandskabet vil Bulgarien arrangere et EU-topmøde med de seks EU-ansøgerlande fra Vestbalkan, det skal finde sted i maj 2018. Under formandskabet vil Bulgarien også satse på emner som det digitale marked, cybersikkerhed, konkurrencedygtighed og EU’s kommende syv årsbudget.

Bulgarien og Rumænien er ikke med i Schengen, da Holland, Tyskland og Frankrig frygter en immigrationsbølge via Bulgariens lange grænse til Tyrkiet i tilfælde af rumænsk og bulgarsk medlemskab. Formandskabet skæmmes af, at Bulgarien har alvorlige problemer med mediefriheden. Iflg. Rapportere Uden Grænsers mediefrihedsindex for 2017, er Bulgarien på en pinlig 109. plads( ud af i alt 180 lande).

Share This