Budapest har verdens længste sporvogn

Verdens længste sporvogn i Budapest Foto: Wiki

Verdens længste sporvogn i Budapest Foto: Wiki

Af Kim Halling Mortensen

Ungarn: Den 31. marts 2016 kørte verdens længste sporvogn ud på nye skinner. Åbnede dørene for tusindevis af passagerer ved udvidede stoppesteder på en 16,6 km lang strækning. 56 m lang. Plads til 562 passagerer. Til sammenligning er et københavnsk metrotog 39 m langt og har plads til 300 passagerer.

Scenen er Linje 1 i Budapest. Byen med flest sporvognspassagerer i verden. 396 millioner om året. En stigning på 3 millioner bare inden for de seneste fem år. Ca. 100 millioner flere end byens fire metrolinjer. Budapest er et af de utallige eksempler på, at letbaneløsninger er vejen frem, hvis man vil reducere privatbilismen.

I 1990’erne var der ikke meget, der tydede på, at sporvogne ville få en glorværdig fremtid i Budapest. Vognpark og skinner var slidte. Som konsekvens nedlagdes en række linjer. Fornyelsen i Budapest siden kommunismen har indtil for ti år siden primært bestået i indkøb af brugte sporvogne fra Hannover og Den Haag.

Linje 1 er ikke den linje de fleste turister stifter bekendtskab med. På mere turistbesøgte linjer som f.eks. 4 og 6 kører moderne seksleddet 54 m lange sporvogne af typen Siemens-Combino siden 2006. De nye nileddet sporvogne på linje 1 er af typen CAF-Urbos. Der ankommer ialt 12 af denne lange udgave her i 2016. Alle indsættes de på linje 1. Andre udvalgte linjer er fra efteråret 2015 blevet fornyet med 25 kortere femleddet udgaver af denne spanske model. Flere kan være på vej. CAFs egen præsentation kan ses her.

Da sporvogne har en betydelig længere levetid end busser vil der dog fortsat på enkelte linjer være mulighed for en nostalgisk køretur på det ialt 157 km lange skinnenet, hvor linjerne tilsammen pt. tilbagelægger 349 km. Der vil endnu gå en årrække før de gamle ungarnsk byggede Ganz sporvogne fra 60’erne og 70’erne samt de tjekkiske Tatra vogne indkøbt i 80’erne er helt udfaset. Man kan dog altid stå på nogle af byens museumslinjer, hvis det er en nostalgisk sporvognsoplevelse man er på jagt efter.

De overjordiske fornyelser følger i kølvandet på åbningen af den dybt liggende metrolinje, M4, der endelig åbnede i 2015 efter utallige års forsinkelse. Langsomt men sikkert begynder den offentlige transport dermed at hænge bedre sammen i Budapest. Arbejdet er imidlertid ikke færdigt. Linje 1 skal forlænges yderligere frem til Kelenföld banegården. Nord-syd forbindelserne på Buda-siden er et andet godt eksempel på løbende forbedringer. Et aktuelt turistvenlig kort kan ses her.

Opgraderingerne i den offentlige transport i Budapest ville ikke have været mulig uden betydelige EU-midler. Moderniseringsprocessen har i de senere år været knyttet sammen med en ambitiøs helhedsorienteret nytænkning på det trafikale område i Budapest. Til fordel for både den offentlige transport og cyklismen. Medaljens bagside har været en række korruptionssager og en til tider både langsommelig og dårlig planlægning med forsinkelser til følge. Dertil kommer et tiltagende tovtrækkeri mellem lokale og nationale myndigheder mht finansieringen af driften.

Med støtte fra EU er et nyt elektronisk billetsystem nu på vej til Budapest. I mellemtiden kan byen være stolt over at have vundet det netop afholdte EM for sporvognsførere i Berlin, hvor en af disciplinerne var bowling for sporvogne, som det ses her i disse reportager (lang udgave) & (ultrakort udgave).

Share This