Borgere fra fem EU-lande må fortsat afvente visumfrihed

USA-wiza-anonymous

Foto: Zboralski, Wikipedia USA-wiza-anonymous

Polen-Bulgarien- Rumænien-Kroatien: EU-kommissionen har besluttet sig for at fortsatte forhandlinger med USA er den bedste udvej i bestræbelserne på at få afskaffet visumtvangen for borgere fra fem EU-lande. Europa Parlamentet har ellers – senest i 2013 – opfordret EU-kommissionen til at genindføre visumtvang for amerikanske statsborgere, hvis USA vedbliver med at holde fast i visumkravene over for polakker, rumænere, bulgarere, kroatere og cyprioter. Problemet er blot, at USA i så fald vil gengælde et sådant tiltag med at genindføre visumtvang over for samtlige borgere i EU. En sådan eskalering af konflikten ønsker man ikke fra Kommissionens side.

USAs hovedkrav for at fjerne kravet om visum er, at der på årsbasis skal være under 3% afviste visum-ansøgere fra et givent land. Kun Cypern blev i 2016 i stand til at opfylde dette krav med en 2,03% afviste ansøgere. Det tæller dog ikke til Cyperns fordel, at landet af USA betragtes som ustabilt pga ø-nationens deling. For Polens og Bulgariens vedkommende er antallet af afviste ansøgere faldet i 2016 i forholdet til året før. Fra 6,37% i 2015 til 5,37% i 2016 i Polens tilfælde. For Bulgarien er faldet fra 17,26% til 16,86%. I Rumænien er tallet derimod steget en anelse fra 11,16% til 11,43%. En noget større stigning er registreret i Kroatien, hvor tallene var 5,29% i 2015 mod 6,78% i 2016. Der er således et pænt stykke vej endnu for de implicerede lande. Hertil kommer, at USA kritiserer en række (unavngivne) EU-landes manglende evne til dagligt at indrapportere til Interpols database om stjålne – og bortkomne rejsedokumenter.

EU har ligeledes igangværende forhandlinger med Canada på dette område. Her regner man med, at visumtvangen fjernes den 1. december 2017 for Bulgarien og Rumænien. De to eneste EU-lande, hvor borgerne forsat skal søge om visum før afrejsen til Canada.

Kilder: Gazeta Wyborcza & EU-kommissionen.

/ kim halling

 

 

Share This