Ad

Befolkningsudskiftning

Deportation af armenere Foto- life plus 70

Af Peter Tudvad

Debat: Da jeg forleden holdt grundlovstale i Brande i Midtjylland, skosede jeg uden navns nævnelse visse og somme for i anledning af et stigende antal mennesker med såkaldt “anden etnisk herkomst” end befolkningsmajoriteten i Danmark at tale om en “befolkningsudskiftning”. Jeg mindede om, at man syd for grænsen – i Polen og Tyskland/Tjekkiet – ved, hvad befolkningsudskiftning er, nemlig fordrivelsen af etniske grupper for regulært at udskifte dem med andre.

Ingen i Danmark er blevet udskiftet, hverken enkeltindivider, grupper eller et helt folk (hvis noget skulle kaldes befolkningsudskiftning, måtte det være nedrivningen af såkaldte ghettoer, fordi man er utilfreds med, at der dér overvejende lever bestemte etniske grupper, men det nævnte jeg ikke).

Efter min grundlovstale kom en mand hen til mig, udtrykte først sin tilfredshed med min tale, men derpå også lettere opbragt sin utilfredshed med, at nogen skulle have talt om “befolkningsudskiftning”. Han havde selv siddet i Folketinget i adskillige år, men havde aldrig hørt nogen bruge udtrykket.

Meget muligt, men jeg kunne, hvis jeg ville, her nævne navne på andre end folketingsmedlemmer, der har gjort det. Og nu kan jeg minsandten så også henvise til den afgående fru folketingsformand, der på forunderlig vis også mener, at den øgede valgdeltagelse blandt danske muslimer og deres præference for andre partier end hendes eget ved folketingsvalget grundlovsdag kunne være et symptom på en “udskiftning af det danske folk”.

Sig mig, har den dame og hendes meningsfæller ingen skam i livet? Ved de virkelig ikke, hvad historien har budt på af virkelige befolkningsudskiftninger? Har de ikke bedre at tage sig til end at formulere den ene mere absurde og uforskammede konspirationsteori efter den anden?

Kommentarer