Alt tyder på polsk accept af EU’s klimamål ved COP21

Det polske Kraftværk i Belchatow er et af de mest forurenede kraftværker i hele EU Foto: Ota Tiefenböck

Det polske Kraftværk i Belchatow er et af de mest forurenede kraftværker i hele EU Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Vi vil respektere EU’s vedtagne klimamål. Vi har ganske enkelt ikke noget andet valg. Det erklærer Polens nye miljøminister Jan Szyszko op til åbningen af COP21 i Paris mandag, skriver den polske avis Gazeta Wyborcza.Polen er, uanset regering, kendt for sin hårde politik i klimaspørgsmål. Det kom klart til udtryk, da Polen for to år siden var vært for COP19 og ihærdigt forsvarede landets ret til fortsat at bruge kul og begrænse sig til at mindske CO2 udledningen primært gennem ny kulteknologi.

Men Szyszko er hermed i overensstemmelse med den tidligere regerings holdning og de holdninger, der råder i de andre Visegrad-lande, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn, at klimamål ikke må ”skade den nationale økonomi”.

Szyszko fremhævede, at Polen siden vedtagelsen af Kyoto Protokollen i 1997 har sænket CO2 udslippet med 32 procent, dog fra et højt udgangsniveau.

Polen, siger miljøministeren, vil forhandle ”konstruktivt” under møderne i Paris og søge at fremme vedtagelsen en ny og retfærdig global klimaaftale.

Share This