Zelenskyj møder Biden, forholdet mellem USA og Ukraine

Biden Foto- U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Ukraine: I morgen møder Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj langt om længe sin amerikanske kollega, Joe Biden. Som beskrevet i den analyse i ”Radio Free Europe” (29.8.21) blev valget af Joe Biden sidste år hilst velkomment i Kijev.

I årene fra 2009-2017 havde Biden ansvaret for USA’s Ukraine politik. Han besøgte landet 6 gange og oplevede således på nært hold konflikten med Rusland og den høje korruption i landet. Under Donald Trump var forholdet ikke godt, pænt sagt. Trump beskyldte Kijev for at intervenere i den amerikanske valgkamp i 2016 til fordel for Hillary Clinton og forsøgte også at få den ukrainske regering til at komme med belastende oplysninger om Joe Biden under præsidentvalgkampen i 2020.

I dag, skriver RFE, er forholdet mellem USA og Ukraine reelt lige så dårligt som under Trump. USA har gentagne gange udtalt utilfredshed med de manglende økonomiske reformer og mangler i kampen mod landets stadig høje korruption. Modsat er Ukraine utilfreds med omfanget af den militære støtte fra USA og, ikke mindst, USA’s accept af Nord Stream 2 gasledningen, som kan betyde tab på over 2 mia. dollar i transitindtægter om året fra 2024.

De indenrigspolitiske forhold i USA, COVID-19 pandemien og lige nu dramaet i Afghanistan har uundgåeligt kun bevæget det amerikanske udenrigspolitiske fokus bort fra Ukraine. Ukraine er ikke ”frontrunner” i amerikansk udenrigspolitik. Kina betragtes fra Washington som en klart større trussel globalt end Rusland.

I kølvandet på den russiske militære optrapning sidste år langs den russisk-ukrainske grænse var den amerikanske reaktion tilbageholdende. Planen om at sende to destroyere til Sortehavet i april i år blev droppet. Krigen i Østukraine har indtil nu kostet Ukraine 13.200 menneskeliv og har haft ødelæggende følger for den ukrainske økonomi. I den amerikanske kongres har der været stemning for en hårdere linje over for Rusland og også større modstand mod Nord Stream 2. Da Viktor Justjenko og Pedro Porosjenko, de foregående præsidenter i Ukraine, besøgte Washington fik de mulighed for at holde tale i Kongressen.

Biden skal modsat have forsøgt at begrænse Zelenskyj’s muligheder for at tale med/til de amerikanske lovgivere. Der ventes dog, at mødet mellem Biden og Zelensky vil munde ud i en ny aftale om militært samarbejde. Den nuværende fra 2016 udløber i år. Ukraine får dog næppe, som ønsket, leverancer af ”hardware” til flåden og flyvevåbnet. På mødet vil Biden utvivlsomt endnu engang understrege USA’s krav om økonomiske reformer og en bedre bekæmpelse af korruptionen.

USA har i den forbindelse været utilfreds med flere vigtige personudnævnelser og –fyringer, bl.a. fyringen af generalanklageren og chefen for Naftogaz, især måden det skete på. Den statsejede naturgasselskab. Zelenskyj vil på mødet med Biden utvivlsomt pege på de reformer, han har gennemført og/eller forsøger at gennemføre. Han har indledt en de-oligarkistering, der bl.a. er gået ud over Dmitri Firstash og Viktor Medvedtjuk og dennes TV-stationer. Medvedtjuk og hans selskaber betragtes som pro-russiske. 

Share This