Voksende modstand mod atomvåben skaber bekymring i Polen

Illustrationsfoto: Zcobb99

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Den voksende modstand i store dele af Europa mod atomvåben, er et stort problem, mener mange på den national-konservative fløj i Polen. Som sagt af Marek Budzisz i ugeskriftet ”Sieci” (36.2021) var det lige efter murens fald og Sovjetunionens opløsning den udbredte holdning både i USA og Europa, at der ikke længere var/er en sikkerhedspolitisk trussel, der begrunder fortsat satsning på atomvåben. Siden har vi fået den ”nye kolde krig” med Rusland. Alligevel er modstanden mod den nukleare option (”nuclear sharing”) og mod våben der kan medbringe atomvåben stor, ja voksende.

Budzisz henviser ikke alene til Tyskland, også andre ”gamle” NATO-lande som Belgien, Holland og Italien. Meningsmålinger viser, at 66 pct. af tyskerne ønsker total ”de-nuklearisering” af Tyskland! Det gør indtryk på partierne, ikke mindst under valgkamp. De Grønne afviser pure kravet fra USA om at bruge mindst 2 pct. af nationalproduktet (BNP) på militær. Modstanden stiller uundgåeligt spørgsmålstegn ud for købet af F-18 Super Hornet flyene, som er integreret i ”nuclear sharing” programmet.

Det er muligt, at de Grønne kommer med i en ny tysk regering. Også ledende socialdemokrater, fx Rolf Mütsenich, leder af SPFs fraktion i parlamentet, er kritisk. Amerikanske bombefly der kan bruge atomvåben øger ikke Tysklands sikkerhed, tværtimod, siger han. At Tyskland skulle have indflydelse på USA’s mulige brug af atomvåben anses som aldeles usandsynligt.

I Belgien vedtog et flertal i parlamentet i 2020 en resolution, gående på at amerikanerne fjerner ladninger af atomvåben fra basen i Kleine-Brogel. Belgien støtter aktivt traktaterne om ikke-spredning af atomvåben. Situationen er på mange måder den samme i Holland. 78 pct. er iflg. meningsmålinger imod atomvåben på hollandsk territorium. Det kan betyde nedlukning af basen i Vollen.

I Italien siger meningsmålinger, at 88 pct. af befolkningen er imod amerikanske atomvåben på italiensk jord. Meget skyldes, ganske som i Tyskland, Belgien og Holland, de voksende USA-skeptiske og pacifistiske holdninger. De er bestemt ikke blevet mindre under COVID-19 pandemien.

Som sagt indledningsvist vækker den voksende modstand mod atomvåben og amerikansk militær tilstedeværelse bekymring i Polen, især på den national-konservative fløj. Her tales om, at ”nuclear sharing” programmet bør indbefatte Polen og måske også Rumænien, når/hvis lande i det ”gamle Europa” siger stop. De amerikanske F-35 fly, som Polen køber i USA, kan medbringe atomvåben og dermed muliggøre polsk deltagelse i ”nuclar sharing”.

Share This