Visegrad-landene har en borgmesteralliance

De fire V4 borgmestre efter underskrivelsen af pagten i Budapest Foto: Magistrat Praha

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Tjekkiet/Slovakiet/Ungarn/Polen: Fire liberale hovedstadsborgmestre i Visegrad-landene, Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn har taget et fælles initiativ. De har her for nylig underskrevet en pagt gående på at bekæmpe populisme, fremme transparans og tackle klimaforandringerne.

“Vi står ansigt til ansigt med komplekse udfordringer; én by alene kan ikke løse dem, erklærer Zdenek Hrib, Prags borgmester, men sammen kan vi blive stærkere og mere ressourcestærke.

Rafal Trzaskowski, borgmester i Warszawa konstaterer, at de fire Visegrad-lande lige nu er Europas ”vækstmaskine”. Væksten i BNP er over EU-gennemsnittet, i Polen oppe på hele 5.1 pct. Men uligheden er for høj, så mange unge er på jagt efter bedre jobmuligheder. Vi (de fire borgmestre), fortsætter Trzaskowski, har meget fælles, frem for alt kampen mod klimaforandringer, at få skabt ”smart cities” og imødegå ulighed.

“Vores vej skal forblive åben, være tolerant og et alternativ til gold populisme, EU-penge har i for høj grad været kanaliseret i lommerne på oligarker og dermed ført til korruption, siger Karáczony, borgmester i Budapest siden lokalvalget i Ungarn i oktober måned.

“Vi skal skabe bedre perspektiver for befolkningerne, siger Zdenek Hrib, og henviser her til den for høje udvandring.

Udvandringen fra hans eget land, Tjekkiet, er dog beskeden. Derfor skal der gerne skabes bedre boligforhold og flere jobs for de unge. I alle Visegrad-landene oplevede vi ved de sidste lokalvalg vi store forskelle i holdninger i henholdsvis de store og mindre byer. Liberale partier og koalitioner er klart dominerende i store byer. Også ved de seneste parlamentsvalg i Ungarn og Polen fik Fidesz og Lov og Retfærdighedspartiet høje stemmetal, over 52 pct. og 43 pct., men meget ulige fordelt på by og land.

Share This