Var Polen kun et offer under anden verdenskrig? Bedøm selv

Polske kampvogne invaderer Cieszyn i Tjekkoslovakiet Foto: Ukendt

Af Ota Tiefenböck

Debat: Den seneste tids diskussioner og beskyldninger om anden verdenskrigs begyndelse har afstedkommet en lang række udtalelser fra især polske og russiske politikere, institutter samt blandt debattørerne på sociale medier. Hvem bærer skylden for krigens begyndelse og hvilke lande var krigens ofre? Denne debat udspiller sig især mellem Rusland og Polen.

Jeg har ikke behov for udtale mig om, hvad jeg mener om denne strid, men synes til gengæld, at det er på sin plads at nævne en historisk begivenhed, som ikke bliver nævnt: Nemlig den polske invasion og senere annektering af tjekkoslovakiske områder omkring Cesky Tesin (Cieszyn på polsk) i 1938. 

Polen har nemlig deltaget aktivt i tyske krav over for Tjekkoslovakiet om afståelse af de tjekkoslovakiske grænseområder. Disse resulterede senere i den såkaldte Münchenaftale, hvor Storbritannien og Frankrig gav Hitler lov til at invadere de tjekkoslovakiske grænseområder, det såkaldte Sudeterland. 

Hitler opstillede sine krav i Godesberg Memorandum, som den 30. september 1938 blev efterkommet af vestmagterne. Det der ofte bliver glemt er, at Godesberg Memorandum også havde indeholdt polske territoriale krav over for Tjekkoslovakiet. Allerede den 30. september 1938, på dagen hvor Münchenaftalen blev underskrevet, fik den tjekkoslovakiske regering et ultimatum fra Polen om at rømme grænseområderne omkring Cieszyn. 2. oktober 1938 indvaderede den polske hær under ledelse af Wladyslaw Bortnowsky Cieszyn.

Polen udnyttede Tjekkoslovakiets svækkelse og annekterede 869 kvadratkilometer af tjekkoslovakisk territorium. Ifølge en folketælling fra 1930 var 56 procent af områdets indbyggere tjekker.

Umiddelbart efter den polske annektering af området blev polsk indført som eneste officielt sprog. Tjekkiske og tyske indbyggere i området blev ifølge tjekkoslovakiske historiske kilder diskrimineret, fyret fra jobs og fik frataget deres ejendomme. Omkring 30.000 tjekker og 5.000 tyskere blev tvunget til at flytte.

Hele den polske invasion blev set med polske øjne som sådan en succes, at Polen fik blod på tanden og kig på de dengang tjekkoslovakiske områder i Transkarpatien. Operation Sochor var et projekt iværksat af den polske militære efterretningstjeneste. Operationens formål var destabilisering af Tjekkoslovakiet efter Münchenaftalen og deling af tjekkoslovakisk territorium i Transkarpatien mellem Polen og Ungarn.

Operationen blev ikke realiseret. Ungarn fik ikke invaderet Transkarpatien sådan som det var planlagt til den 20. november 1938. Den senere historiske udvikling gjorde de polske planer overflødige. Ifølge tjekkoslovakiske kilder har den polske enhed i Sochor Operationen 56 gange ulovligt overskredet den tjekkoslovakiske grænse og udført væbnede aktioner i Tjekkoslovakiet.

https://youtu.be/RKggGhTaO8c
Share This