Valg i 2020 og de økonomiske udsigter

Illustrationsfoto: Mtaylor848

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

EU: Også i 2020 afholdes der vigtige valg rundt om i verden. Størst omtale får helt sikkert præsidentvalget i USA til november. Her og nu tror de fleste iagttagere på genvalg for Donald Trump, men mest pga. demokraternes problemer med at finde en egnet modkandidat. Også Israel skal til valg, og for tredje gang inden for kort tid. I det ”ny Europa” skal vi have valg i Georgien, Hviderusland, Kroatien, Rumænien, Grækenland, Tjekkiet (til Senatet og regioner), Slovakiet, Litauen og, ikke at forglemme, Polen (præsidentvalget). Hvert land har særlige karakteristika politisk. 

Fælles er, at valgene i en eller anden udstrækning bliver bestemt af den økonomiske udvikling, herunder graden af økonomisk ulighed. Når det gælder økonomisk vækst forudser Den Internationale Valutafond (IMF) og de store banker en opgang i BNP på 3.4 pct. på verdensplan.

Meget afhænger dog af, om USA og Kina får neddroslet deres indbyrdes handelskrig. Renten er lav eller måske i minus, så pengepolitik (rentenedsættelser) kan ikke benyttes til at imødegå en mulig økonomisk nedgang. Netop fordi det er valgår i USA kan det meget vel komme til aftaler mellem verdens to førende økonomiske supermagter. Uden en handelskrig med Kina er der udsigt til pæn vækst i USA i 2020. Det ved Donald Trump, og han indstiller sig herefter.

Væksten bliver formodentlig lavere i Europa. en del skyldes udsigten til minimal vækst i Italien, ”Europas syge mand”. Noget bedre, men ikke imponerende, ser det ud for Frankrig i Tyskland. I Central- og Østeuropa ventes der størst vækst i Polen, for 2020 3.4 pct. mod 4.1 pct. i 2019. I Polens nabolande (Visegrad-landene Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn) er væksten for 2020 beregnet til 2-2.5 pct., lavere end i de forudgående år.

Landene i Central- og Østeuropa må se frem til lavere overførsler i EU’s langtidsbudget for 2021-27. Det kan i de kommende år nedbringe væksten i BNP yderligere, også i Polen. Også ad den vej vil EU påvirke udfaldet af de kommende valg i landene i det ”nye” Europa.

Share This