Usbekistan og den Eurasiske Økonomiske Union

En måske i Bukhara Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Usbekistan: Usbekistan er ikke medlem af den russisk dominerede Eurasiske Union (EAWU). Det fremgår af en analyse i de Bremen baserede landeanalyser (Länderanalysen (147, 2020)). Men måske vil et medlemskab blive en realitet inden for overskuelig tid. Spørgsmålet om Usbekistans medlemskab blev i hvert fald rejst af landets præsident Schawkat Mirsojojaw i en tale til landets parlament (Senatet) den 21. juli 2019.

Muligheden er også blevet nævnt af formanden for det russiske Føderationsråd Valentina Matovijenko. Beslutningen om fuldt medlemskab er ikke taget, men i marts i år vedtog et stort flertal i parlamentet at ansøge om at få observatørstatus. Fordele og ulemper skal beregnes og drøftes, før der bliver anmodet om fuldt medlemskab.

At Usbekistan overvejer medlemskab af Dem Eurasiske Union, skyldes meget hensynet til de tre millioner usbekiske gæstearbejdere i Rusland. De penge der sendes hjem dækker 15 pct. af det samlede nationalprodukt (BNP). Et fuldt medlemskab af den Eurasiske Union vil utvivlsomt hæve beløbet.

Efter Kirgisistan blev fuldt medlem af EAWU steg omfanget af penge sendt hjem fra migrantarbejdere i Rusland 13 pct. I dag er Hviderusland, Armenien, Kirgisistan, Kazachstan og Rusland med i den Eurasiske Union. Landene er på et uensartet niveau økonomisk, og Rusland står for omkring 85 pct. af landenes samlede BNP. Går Usbekistan med, får EAWU sit 6. medlem.

Modsat EAWU er Usbekistan ikke medlem af verdenshandelsorganisationen WTO. EAWU har ikke supranationale institutioner, for beslutninger tages efter enstemmighedsprincippet. Målene er primært økonomiske, at øge den fri bevægelighed af personer, kapital og tjenesteydelser. EAWU har fælles ydre toldmur. Det betyder, at Usbekistan må ændre sine toldsatser og produktstandarder efter et fuldt medlemskab.

Det vil uundgåeligt formindske landets suverænitet økonomisk. Spørgsmålet om fuldt medlemskab af den Eurasiske Union er ikke enkelt. Trods reformer efter præsident Islam Karimovs død i 2016, er økonomien stadig ret lukket og præget af monopoldannelser. I dag udgør samhandelen med EAWU-landene knap 30 pct. af Usbekistans samlede udenrigshandel.    

Share This