USA’s nye langsigtede Rusland-politik: Rusland vil fortsat være en ”disruptive power”

Rusland Foto: TUBS

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland: Rusland vil over de næste 20 år være en ”disruptive power”, til trods for at Ruslands indflydelse globalt formindskes grundet landets problemer politisk, økonomisk og socialt. Sådan lyder konklusionen i den seneste ”US Intelligence Report”, offentliggjort fra ”National Intelligence Council”, refereret i ”Radio Free Europe” (9.4.2021).

Rapporten giver et godt indblik i den udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske tænkning, der er dominerende i USA i dag. Denne type rapport bliver lanceret hvert 4. år. I de næste år og årtier vil verden stå over for store udfordringer, når det gælder klima, teknologi og finanskriser, hedder det i rapporten, der har overskriften ”A more Contested World”. Regionale magter og ikke-statslige aktører får større indflydelse, hvilket i sig selv skaber flere konflikter.

Om Rusland siges, at landet er ”opstigende” (”rising”) og ”revisionistisk”. Rusland ønsker (som Kina) at forandre den internationale orden og vestlige værdier og institutioner og øge kontrollen over Eurasien. Sagt med andre ord, Rusland vil fortsat være en ”disruptive power”, være ekspansiv, villig til bruge militær magt og agere ”spoiler” og ”power broker” i det post-sovjetiske rum, undertiden også uden for det område.

Rusland vil fortsat føre informationskrig, søge at splitte Vesten og satse på at få mere magt i Mellemøsten, Afrika og i Arktis. Dette vil ske, siges det i rapporten, uanset at Ruslands BNP globalt udgør omring 2 pct. og, at Europa grundet grøn omstilling vil blive mindre afhængig af import af energi fra Rusland. Hertil kommer de interne problemer, der må forventes, når den nu 68-årige Vladimir Putin forlader præsidentposten. Hans afgang kan gå ud over stabiliteten internt og dermed Ruslands muligheder for at opnå indflydelse globalt.

Forholdet mellem Rusland og Kina vil formodentlig blive tættere, i hvert fald så længe Putin og Xi Jinping styrer. Der kan på sigt opstå konflikter de to lande imellem i Arktis, og når det gælder Centralasien. Meget vil naturligvis afhænge af, om USA stadig vil føre ”krig” mod Kina og Rusland på samme tid. Der findes dem i USA, der ønsker at bryde det tættere samarbejde mellem Kina og Rusland, men de har ikke vind i sejlene efter valget af Joe Biden som præsident. Han har som bekendt lanceret en ”Truman-doktrin anno 2021”, satser på unipolaritet og opbakning til vestlige værdier. Om den omtalte strategi vil kunne holde hele 20 år frem er tvivlsomt.  Den revideres sikkert om fire år.

Share This