Ungarn og andre østlande er hårdt ramt af corona. Hvorfor er det gået så galt?

Viktor Orbán bliver vaccineret med Sinopharm vaccine Foto: Kormany.hu

Af Michael Skovgaard

Ungarn: Ungarn kæmper med den tredje corona-bølge. Hovedårsagen er mangel på læger og sygeplejersker. Orbán virker hjælpeløs og rådvild – det fremgår af en analyse i den tyske ugeavis „Die Zeit“, som rapporterer fra Budapest.

Som vi tidligere har skrevet, er situationen yderst alvorlig i Ungarn i lighed med nabolandene Tjekkiet og Slovakiet. Der er tale om næsten 10.000 nye smittede pr. dag, hvilket er usædvanligt højt for et land med ca. 10 mio. indbyggere. Lederen af det medicinske fakultet ved Budapests universitet har for længe siden advaret om, at sundhedsvæsnet er presset til det yderste.

I modsætning til starten af pandemien er der nu sengepladser og respiratorer nok, da man har købt ind sidenhen. Nu er det egentlige problem, at man ikke har nok faguddannet personale til at betjene apparaterne.

Efter Ungarns indtrædelse i EU forlod en fjerdedel af landets medicinske personale landet til fordel for langt mere lukrative stillinger i Tyskland, Østrig og England. Mangelen er så slem, at Ungarn i sidste uge måtte indkalde medicinstuderende og andre frivillige til at løse den akutte mangel på læger.

Efter Tjekkiet og Slovakiet har Ungarn den højeste covid 19-dødelighed i Europa. Hovedårsagen er strukturelle faktorer, som man ikke kan ændre med et snuptag. Overalt i regionen har sundhedssektoren været forsømt siden 90‘erne, da man ikke havde ressourcer nok og var tvunget til at bruge pengene på infrastruktur, som var vigtig for at blive medlem af EU.

Under den forrige finanskrise ramte den sociale sektor et nyt lavpunkt, og som følge af Ungarns dengang store gæld var yderligere nedskæringer den eneste mulighed. Endelig er standarderne i sundhedsvæsnet væsentligt ringere i landet i lighed med Kroatien, Slovakiet og Rumænien set i forhold til vesteuropæiske lande. Det afspejler sig også i befolkningernes sundhedstilstand generelt, hvor kroniske sygdomme i form af kredsløbsforstyrrelser og luftvejslidelser er langt mere udbredte, hvilket er en risikofaktor ved covid-19.

Også en lavere levestandard og dermed dårligere ernæring bidrager til, at folk i disse østlande ofte oplever et langt sværere sygdomsforløb ofte med døden til følge.

Da Orbán kom til magten i 2010, forsøgte regeringen at tvinge medicinstuderende til at blive i Ungarn efter endt uddannelse i form af en klækkelig bøde, hvis de valgte at udvandre. Men da det stred mod EU‘s regler om arbejdskraftens frie bevægelighed, måtte regeringen bøje sig og hæve lønningerne betragteligt. Sidste år lovede regeringen en forhøjelse til 1.300 euro i månedsløn for en læge med yderligere stigninger frem mod 2023. I starten af pandemien kunne en nyuddannet læge påregne en månedsløn på 463 euro det første år efter endt uddannelse.

Den ungarske lægeforening, som i årevis har krævet investeringer i sundhedsvæsnet, forlanger at blive taget med på råd under kommende forhandlinger. Formanden peger på, at i årevis har en læge ikke tjent mere end en fastfood-medarbejder, og det bør der laves om på.

Ungarn er fuld gang med at vaccinere blandt andet med Sputnik V og den kinesiske Sinopharm-vaccine, og man er længere fremme end flere vesteuropæiske lande. Næsten 15 procent af befolkningen er nu vaccineret, hvilket er dobbelt så mange som i Tyskland.

Orbáns krisestyring bliver kritiseret af oppositionen som værende præget af autoritære tendenser og manglende transparens, og der bliver rejst tvivl om de officielle tal fra regeringens side. Spørgsmål fra uafhængige journalister eller oppositionspolitikere bliver i reglen ignoreret. Og en intern læk i regeringen for nylig viste, at embedsmænd skulle have diskuteret med hvilket påskud man skulle undlade at besvare henvendelser – fare for den nationale sikkerhed eller blot hensynet til den gældende nødretslov.

Share This